Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Resultatet för andra kvartalet 2013

Andra kvartalet 2013: Rörelseresultat 4 783 Mkr (3 889)


Rörelseintäkterna uppgick till 10,6 miljarder kronor, vilket var 7 procent högre än samma kvartal 2012 och upp 11 procent mot föregående kvartal. Rörelsekostnaderna uppgick till 5,6 miljarder kronor, vilket var 3 procent lägre än för ett år sedan och oförändrat från föregående kvartal. Rörelseresultatet uppgick till 4,8 miljarder kronor, vilket var 23 procent högre än samma kvartal 2012 och upp 29 procent mot föregående kvartal.

Reserveringarna för kreditförluster uppgick till 0,3 miljarder kronor, vilket motsvarar en kreditförlustnivå på 9 baspunkter. Problemlånen var 24 procent lägre än för ett år sedan.

Det kortfristiga likviditetsmåttet var 114 procent. Likviditetsreserven uppgick till 411 miljarder kronor och de totala likvida tillgångarna till 686 miljarder kronor.

Kärnprimärkapitalrelationen var 16,1 procent enligt det gällande regelverket. Kärnprimärkapitalrelationen enligt Basel III var 14,2 procent.

Räntabiliteten i kvartalet uppgick till 14,0 procent och vinst per aktie 1:73 kr.