Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Om att ha "is i magen" när det svänger på börsen

Den svenska aktiemarknaden är inte besvärande högt värderad och därför bör investerare ”ha is i magen” när svängningarna på börsen är stora. Den slutsatsen drar SEB:s chefstrateg Johan Javeus i Veckans tanke.

Den senaste tiden har flera av världens börser börjat visa tecken på tveksamhet hos investerarna. Tydligast har det varit i Japan där börsen tappat 17 procent sedan toppen den 22 maj i år. Som vanligt har börsfallet också sammanfallit med en rejäl uppgång i volatiliteten. Förra veckans rörelser på Nikkei (+5.0%, -1.5%, -0.2%, -6.4%, +1.9%) talar sitt tydliga språk.

Det råder i dagsläget stora åsiktsskillnader bland investerarna om huruvida aktier är köpvärda eller om det är säljläge. Den här typen av osäkerhet förekommer ofta i samband med att börsen står inför en vändpunkt. De som börjat bli tveksamma om uthålligheten i en uppgångsfas får sin oro bekräftad om kurserna börjar falla och skyndar sig då att sälja så att nedgången förstärks. Samtidigt finns många investerare som fortfarande är positiva till aktier och de ser istället stora kursfall som ett gyllene tillfälle att köpa mer aktier till ett rabatterat pris. Denna dragkamp mellan optimister och pessimister ger upphov till stora kast fram och tillbaka vilket vi sett flera exempel på i Japan de senaste veckorna.

När det gäller svenska OMX30 är det vanligt att volatiliteten ökar i samband med att rådande börstrend är på väg att vända. Däremot går det inte att säga om det handlar om ett långsiktigt trendbrott eller en kortvarig korrektion. För att få en uppfattning om den saken måste man kombinera informationen om ökad volatilitet med en fundamental analys av huruvida rådande börsvärdering känns rimlig.

Ett annat mönster är att det är vanligare med stora dagliga nedgångar än uppgångar. Sedan 1980 har Dow Jones fallit med mer än 5 procent under en enskild handelsdag vid 18 tillfällen men bara stigit med 5 procent eller mer vid 10 tillfällen. Givet att Dow Jones sammantaget under perioden stigit med 1 700 procent borde det allt annat lika finnas en bias åt andra hållet. Förklaringen till att nedgångar oftast sker mer abrupt än uppgångar är att investerare nästan alltid är mer benägna att sälja i panik än att köpa i eufori.

En högaktuell fråga är om det finns något signalvärde i enskilda dagar av stora börsfall. Studerar man historiken för Japan upptäcker man att Nikkei fallit med 5 procent eller mer under en enskild handelsdag vid totalt 31 tillfällen mellan 1980 och april i år. I knappt 30 procent av fallen fortsatte börsen ned under den kommande månaden och sträcker man ut perspektivet till tre månader stod börsen lägre i knappt hälften av fallen. Japan är lite speciellt eftersom börsen befunnit sig på en fallande trend ända sedan 1990. Gör man om övningen för Dow Jones blir dock resultatet snarlikt medan det för svenska AFGX varit vanligare att nedgången fortsatt på kortare sikt och något mindre vanligt att den fortsatt på längre sikt.

Det verkar med andra ord inte som om man kan dra slutsatsen att förekomsten av enskilda dagar med stora börsfall i sig indikerar att fallen ska fortsätta på kort eller medellång sikt. Som investerare talar det för att man ska följa devisen att ”ha is i magen” vid kortare perioder av högre volatilitet så länge man är av åsikten att den fundamentala värderingen inte är besvärande hög. Det tycker vi inte att den är för svenska aktier idag och därför är vårt tips är att följa en annan devis ”att köpa till sillen…”.

* "Köp till sillen och sälj till kräftorna" är en klassisk tumregel på börsen som innebär att man tror på börsuppgång under sommaren.