Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Ny mötesplats för ekonomidirektörer i offentlig sektor

Från globala frågor till exempel på hur man minskar utanförskapet i Södertälje. Det stod på agendan när SEB för första gången bjöd in ekonomidirektörer i offentlig sektor till ett gemensamt seminarium.

- Ett jättebra initiativ, för oss som sitter ute i kommuner och landsting är det en utmärkt möjlighet att få träffa andra som arbetar med liknande frågor. Det var bra och inspirerande föredrag och gruppen var lagom stor för att kunna ha en bra diskussion, säger Nicholas Prigorowsky, ekonomidirektör på Landstinget i Sörmland.

 Den offentliga sektorn, i form av kommuner, landsting och myndigheter, är en viktig och växande kundgrupp för SEB. 

Seminariet inleddes av Sanna Tamm, (på bilden ovan) chef för kundgruppen med ansvar för kommuner och landsting, som hälsade välkommen och framhöll att hon ser mötet som ett återkommande forum för att utbyta erfarenheter, men också för att dela med sig av den breda expertkunskap som banken besitter när det gäller ekonomi och framtidsutmaningar.

 SEB:s seniorekonom Klas Eklund, var moderator, och inledde med att måla upp de stora ekonomiska penseldragen på temat ”vart är världen på väg”. Han började med det globala perspektivet, men kom sedan ner på Sveriges utmaningar där han bland annat berättade om sitt arbete i regeringens framtidskommission som inom kort ska lägga fram sitt slutbetänkande.

 SEB:s välfärdsekonom Jens Magnusson (till höger på bilden ovan) bjöd sedan på en exposé över den befolkningsmässiga utvecklingen i världen där det om 25 år endast kommer att vara Afrika, Indien och några andra stater i Mellanöstern som fortfarande har en förhållandevis jämn balans mellan yrkesaktiva och äldre, som behöver försörjning.

Sverige följer samma mönster som övriga länder med en allt äldre befolkning.

Jens Magnusson konstaterade att det inte finns något enkelt Alexandershugg som i ett slag löser knuten om finansieringen av framtidens välfärd. Det behövs högre skatter, ökad effektivitet i offentlig sektor, det behövs mer prioriteringar inom vård och hälsovård och vi behöver alla jobba längre, samt öka vårt sparande eftersom vi behöver ta ett ökat eget ansvar för vår trygghet, framhöll han.

Efter bankens experter var det dags för tre case studies där Lars Lindahl, chef för Polisens verksamhetsstöd, (till vänster på bilden ovanför) berättade om hur man med lean-metodik har uppnått stora effektiviseringar. 

Klas Liljegren, ekonomi- och finansdirektör, Telgekoncernen, berättade om hur de inom ramen för den så kallade Telgemodellen på ett nytänkande och framgångsrikt sätt har arbetat med samhällsutmaningar som ungdomsarbetslöshet och integration.

Bengt Göran Emtinger, hälso- och sjukvårdsstrateg vid Landstinget i Östergötland  diskuterade utmaningarna för framtidens hälso- och sjukvård med en allt äldre befolkning.