Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Mer japanska investeringar i utlandet när valutan tappar

Japanska investeringsfonder söker sig i allt större utsträckning utomlands, bland annat till Europa, för att få bättre avkastning på sitt kapital. Det skriver Sean Yokota som är SEB:s chefstrateg i Asien i en ny rapport.

Redan innan premiärminister Shinzo Abe vann valet i Japan den 16 december hade marknaden byggt upp förväntningar om en expansiv politik i syfte att höja inflationen. En svagare valuta gör att intresset för bättre avkastning utomlands ökat.

– Vi såg redan i slutet av förra året ett utflöde från Japan och då handlade det särskilt om köp av statsobligationer i vissa länder i Europa, säger Sean Yokota.

På senare tid menar han att tyngdpunkten förskjutits mot aktiemarknaden men att de japanska fonderna även investerat i statsobligationer i vissa tillväxtmarknader som Brasilien.

Trenden med mer utländska aktier i portföljerna och investeringar i obligationer utgivna av tillväxtländer tror han ska fortsätta. Dessutom kommer ytterligare aktörer i Japan som till exempel livförsäkringsbolag att sälla sig till investeringsfonderna när det gäller att öka exponeringen mot utlandet.

– På kort sikt kan den starka utvecklingen på aktiemarknaden i Japan motverka flödet av pengar till andra länder. Men utflödet stoppas inte helt och på lite sikt tilltar det igen, säger Sean Yokota.