Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Bottnande råvarupriser ger goda köptillfällen

Råvarupriserna borde bottna inom kort, vilket ger goda köptillfällen inom de närmaste två månaderna. Det menar SEB:s valutaexperter Filip Petersson i en ny upplaga av Commodities Monthly.

Under de senaste månaderna har det kommit varningar bland annat från OECD och Bank for International Settlements (BIS) om att årets översvallande rally på de finansiella marknaderna inte motsvaras av en lika stark förbättring av den underliggande globala ekonomin.

– Därför finns det en uppenbar risk för ett tillfälligt bakslag både när det gäller riskaptiten generellt och i synnerhet på aktiemarknaden. Just nu krävs det inte mycket för att starta en rekyl, som pressar ner de redan låga råvarupriserna ytterligare, säger Filip Petersson, valutastrateg på SEB.

Han menar att råvarupriserna kommer att bottna under det andra kvartalet, vilket ger goda köptillfällen inför en stabilisering av tillväxten senare under året.

När det gäller råoljepriserna väntas priserna ligga stilla på kort sikt, med liten risk för nedåtrörelser, vilket ger mycket goda köptillfällen inför en uppgång under de kommande 4-6 månaderna.

Utvecklingen ser i stort sett likadan ut för industrimetaller, men här finns en större risk för tillfälliga bakslag på kort sikt.

Ädelmetaller väntas ligga oförändrade fram till halvårsskiftet, men för årets som helhet anser SEB:s råvarustrateger att nedåtriskerna dominerar och förutspår att guldpriset kommer att sjunka.  

För spannmål väntas priserna ligga stilla under det närmaste halvåret sikt, men på längre sikt kommer de troligen att sjunka från dagens höga nivåer, eftersom väderutsikterna ser stabila ut och det inte finns några kända faktorer som hindrar jordbrukare runt om i världen att producera så mycket spannmål som möjligt.