Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Blanda femårs- med kortränta om du bor kvar fem år

2013 blir ett svagt år för svensk ekonomi. Fördelen är att boräntorna blir fortsatt låga. Kombinera femårs- och tremånadersränta på om du ska bo kvar i fem år.

Läget för världens största ekonomi USA håller äntligen på att ljusna. Det kommer på sikt att göra gott för både Sverige och övriga Europa. Men 2013 blir ännu ett dåligt år för svensk ekonomi. Tillväxten väntas visserligen hålla sig över nollstrecket, men en bra bit ifrån normalläge. Arbetslösheten, som redan ligger på en oroväckande hög nivå kommer att stiga ytterligare. Och inflationstakten, mätt som KPI, ligger för tillfället under noll.

En del av förklaringen till den negativa inflationen är att hushållens räntekostnader ingår i KPI, vilket gör att i perioder när Riksbanken sänker räntan och boräntorna faller så pressas KPI nedåt. Man brukar säga att Riksbanken jagar sin egen svans. Riksbanken sänker reporäntan för att få upp inflationstakten, men sänkningen resulterar kortsiktigt i ännu lägre inflation. Därför tittar gärna Riksbanken på ett annat KPI-mått, KPIF, det vill säga KPI med fast ränta. Då ser det något bättre ut, men inflationstakten ligger ändå under en procent och alltså klart under Riksbankens mål att hålla inflationstakten runt 2 procent.

Kombinationen för låg inflation och stigande arbetslöshet talar starkt för att Riksbanken kommer att sänka reporäntan ännu en gång vid sitt nästa räntemöte nu under februari. Räkna med en sänkning med 25 punkter till 0,75 procent. Sänkningen kan pressa ned tremånadersräntan lite till. Men inte 25 punkter. Det beror på att räntemarknaden redan räknat med en sänkning och har tagit ut en del av den kommande sänkningen i förskott.

Sveriges ekonomi har knappt styrfart för tillfället, men trösten för alla med bolån är att boräntorna är låga. Och det är väldigt liten skillnad mellan de olika bindningstiderna. Det talar starkt för bunden ränta på en del av lånen. Du får en större stabilitet i boendeutgifterna och det kan faktiskt komma att löna sig. Välj femårsränta om du tänkt behålla din bostad så länge. Femårsräntan kommer att kosta mer än tremånadersräntan kanske både i år och nästa år. Men du kan tjäna in det med råge de sista åren av bindningstiden. Så snart ekonomin ljusnar kommer Riksbanken börjar höja reporäntan tillbaka mot normal nivå. Då blir tremånadersräntan mycket dyrare än dagens femårsränta.

Om man måste bryta ett bundet lån i förtid så får man betala en ränteskillnadsersättning. Det kan bli väldigt dyrt. Därför ska du undvika att binda dina bolån för längre tid än du har tänkt behålla din bostad.