Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Årsbokslut 2012

Helåret 2012: Rörelseresultat 14235Mkr (14953) Fjärde kvartalet 2012: Rörelseresultat 2839Mkr (3061)

Exklusive de kommunicerade engångsposterna (22 januari) så uppgick rörelseresultatet till 4,0 miljarder kronor (3,3 i fjärde kvartalet 2011) och helårsresultatet till 15,4 miljarder kronor (15,0).

SEB:s VD och koncernchef Annika Falkengren kommenterar 2012 års resultat:

-    Intäkterna i underliggande verksamheten översteg 10 miljarder kronor i kvartalet vilket visar vår starka provisionstillväxt. För hela året ökade resultatet före kreditförluster med 7 procent, exklusive engångsposter med 15 procent.

-    Nu när vi stänger vår förra 3-årsplan står banken på en starkare grund. Vi har tagit emot närmare 300 storföretagskunder inom Stora Företag & Institutioner och vi har för första gången rankats som den ledande nordiska företagsbanken. Vi har tydligt stärkt vår position bland de svenska små och medelstora företagen med stor förbättring av kundnöjdheten.

-    Våra långsiktiga finansiella mål speglar bankens högre ambitioner framöver. Vi ska ha de nöjdaste kunderna och stänga lönsamhetsgapet till våra konkurrenter. När det gäller kostnaderna sänker vi taket till 22,5 miljarder kronor för 2013 och 2014.

Exklusive de kommunicerade engångsposterna (22 januari) uppgick resultatet före kreditförluster till 4,3 miljarder kronor (3,3 i fjärde kvartalet 2011). Rörelseintäkterna uppgick till 10,0 miljarder kronor, vilket var 8 procent högre än det fjärde kvartalet 2011. Rörelsekostnaderna uppgick till 5,8 miljarder kronor, vilket var 4 procent högre än fjärde kvartalet 2011. Det skapade ett rörelseresultat på 4,0 miljarder kronor.

Inklusive engångsposterna var rörelseintäkterna 9,6 miljarder kronor och rörelsekostnaderna 6,5 miljarder kronor. Rörelseresultatet uppgick till 2,8 miljarder kronor. Nettoresultatet uppgick till 3,2 miljarder kronor vilket motsvarade en räntabilitet på 11,9 procent.

Reserveringarna för kreditförluster uppgick till 0,3 miljarder kronor, vilket motsvarar en kreditförlustnivå på 8 baspunkter.

Det kortfristiga likviditetsmåttet var 113 procent. Likviditetsreserven uppgick till 373 miljarder kronor och de totala likvida tillgångarna till 632 miljarder kronor.

Kärnprimärkapitalrelationen var 15,1 procent (13,7 vid årsskiftet) enligt det gällande regelverket. Kärnprimärkapitalrelationen enligt Basel III var 13,1 procent.

Styrelsen föreslår en utdelning till aktieägarna på 2:75 krona per aktie motsvarande 52 procent av vinst per aktie för helåret som uppgick till 5:31 kr.