Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Världsbanken på kundmöte om gröna obligationer

Fem år efter att SEB först lanserade idén med gröna obligationer har mer än 3 miljarder dollar investerats i dem. De finansierar ett 40-tal miljöprojekt i 17 länder. Det berättade Doris Herrera-Pol, från Världsbanken, vid ett investerarmöte på SEB.

Mötet, som lockade ett 60-tal investerar från svenska institutioner, inleddes av SEB:s seniorekonom Klas Eklund som målade upp de klimatmässiga utmaningar som världen står inför – och den roll som finanssektorn kan spela för att möta dem. Där är en viktig uppgift att kanalisera sparande till projektfinansiering och skapa gröna sparprodukter och tillgångsslag.

Det var också detta som var bakgrunden när SEB år 2007 uppvaktade Världsbanken för att presentera idén om att skapa en grön miljöobligation i Världsbankens regi.

- Vår idé var att skapa något riktigt enkelt som gör det möjligt att till en stabil och säker avkastning investera i kvalitetssäkrade miljöprojekt. Där var Världsbanken ett givet val eftersom de hade infrastrukturen och därmed kunde erbjuda det, berättade Christopher Flensborg (till vänster på bilden).

Doris Herrera-Pol, som är kapitalmarknadschef från Världsbanken, konstaterade att de gröna obligationerna har blivit en framgång, som har attraherat ett stort inflöde av kapital och även visat sig vara en bra och stabil investering.

Världsbanken, som är en kooperativ organisation ägd av 188 medlemsstater har ända sedan 1947 gett ut obligationer för att finansiera utvecklingsprojekt. Banken, som sedan 1959 har högsta kreditbetyg, triple A, har gett ut obligationer i 56 olika valutor och har hittills aldrig förlorat pengar på en utlåning.

Hon berättade att de gröna obligationerna i dag finansierar ett 40-tal projekt i 17 länder. Det handlar bland annat om satsningar på miljövänlig uppvärmning på den kinesiska landsbygden, satsning på vind- och solkraft i Mexico samt miljövänlig kollektivtrafik i Colombias huvudstad Bogota.

Doris Herrera-Pol presenterade också beräkningar som visar att det krävs miljösatsningar på 8 000 miljarder dollar för att komma tillrätta med miljöproblemen i utvecklingsländerna.

- Det är enormt mycket pengar, men ändå lite jämfört med de tillgångar som finns i världens pensionsfonder, försäkringsbolag och investeringsfonder. Vi behöver hitta sätt att kanalisera det privata sparandet till miljöprojekt och där är de gröna obligationerna ett viktigt verktyg, sa hon.