Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Vad behövs för att se slutet på börsoron?

Nu är hela årets börsuppgång utraderad. Vad behövs för att se ett slut på oron och finns det någon ljusning i sikte? Vi frågar SEB:s chefsekonom Robert Bergqvist.

- Det som krävs för att minska börsoron är ökad draghjälp från konjunkturen i Asien och USA som kan lyfta Europatillväxten samt en ökad politisk samstämmighet om framtiden för eurosamarbetet. Det är inget som fås eller görs i en handvändning så vi får vara beredda på att det osäkra läget består, säger han.

I likhet med börser i såväl Europa som Asien öppnade Stockholmsbörsen på fredagen med ett kraftigt kursfall. Enligt Robert Bergqvist beror det branta fallet på en kombination av politisk osäkerhet kring det grekiska nyvalet och oron för spridningseffekter till andra euroländer och av färska konjunktursiffror från USA på torsdagen, som inte var så positiva som förväntat.

- Den politiska osäkerheten sätter avtryck i konjunkturutsikterna. Det finns en ökad oro för att den ekonomiska tillväxten påverkas negativt av eurokrisen och att utsikterna även för USA och Asien ska försämras.

Men, till skillnad från förra sommaren när Greklandsoron intensifierades hör man i dag många röster som säger att ett eventuellt grekiskt euroutträde inte skulle betyda så mycket. Varför faller då börserna så mycket?

- Ja, i dag tror vi oss förvisso vara bättre förberedda på ett grekiskt utträde, det har byggts brandväggar och många aktörer har räknat på effekterna. Men, om Grekland skulle lämna euron så är det ändå en så pass unik händelse att det skapar oro och rädsla för spridningseffekter och att något händer som vi inte räknat med.

Robert Bergqvist påpekar att det ekonomiska läget är sårbart för bakslag.

- Världsekonomin har nedsatt immunförsvar. Vi har hushåll, stater och banker som har för hög skuldsättning och som måste minska sina balansräkningar, även som en följd av uppskruvade kapitalkrav. Det går ut över den ekonomiska tillväxten.

Finns det någon ljusning i sikte?

- Utvecklingen i Kina och Asien är en stabiliserande kraft och även USA går i rätt riktning, även om stegen fortfarande är små. Det låga ränteläget borde också gynna konjunkturutvecklingen.

- Mot det står de europeiska problemen. Där skulle vi behöva se mer av politiskt samarbete, men nu finns tyvärr en tendens att man skjuter problemen ifrån sig – det är någon annan som har problemen inte jag. Så utmaningarna är stora och just nu finns ingen ljusning i sikte på kort sikt.

Vad skulle behövas för att se ett slut på oron?

- Det som krävs är att de europeiska politikerna tar gemensamma steg mot en politisk och fiskal union i Europa. Just nu finns inte mycket stöd eller intresse för en sådan politik, men det är nödvändigt. Det skulle behövas någon form av vision om vad politikerna vill med europasamarbetet.

- Jag tror också att det krävs en ökad flexibilitet och vissa lättnader i de nödvändiga sparprogram som genomförs i Europas krisländer. Men då krävs det en långsiktig trovärdighet i det längre perspektivet för att få ett större handlingsutrymme kortsiktigt för att inte bromsa tillväxten för mycket. Den trovärdigheten har till exempel inte Grekland i dagsläget.

- Sedan krävs det en fortsatt hög beredskap från den Europeiska centralbanken ECB. Jag tror också att det vore bra med ett kraftfullt tillskott av medel till den Europeiska investeringsbanken EIB så att man kan öka kreditgivningen till olika tillväxt- och strukturprojekt i Europa. Det skulle ge en stark hävstång på befintliga pengar som kan få fart på investeringar och tillväxt i Europa.

Så det finns inga tecken på en snabb ljusning, vad betyder det för en vanlig fondsparare?

- Det är svårt att ge allmänna råd. Man måste alltid utgå från det enskilda hushållets ekonomi. Men det finns några generella regler som alltid gäller: Vi vet att vi är i ett osäkert läge och att osäkerheten kommer att bestå. Har man en lång placeringshorisont och buffert för att klara svängningar så finns det ingen anledning till större oro.

- Om man däremot har en kort placeringshorisont, det vill säga om det gäller om pengar som man snart behöver – eller om man har små marginaler. Ja, då ligger man antagligen för högt exponerad mot aktiemarknaden.

- Sedan uppstår det alltid möjligheter i ett sådant här läge. Så för aktiva sparare med bra marginaler och god kunskap så finns det också tillfällen att hitta exempelvis enstaka aktier som är felaktigt prissatta.