Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Svenska banker med på Moodys bevakningslista

Kreditvärderingsinstitutet Moodys sätter 114 europeiska banker – däribland alla de fyra stora bankerna i Sverige – på bevakning för nedgradering.

Åtgärden återspeglar den kombinerade effekten av den utdragna eurozonkrisen, den försämrade ratingen för nio länder i eurozonen samt utmaningen för kapitalmarknadsberoende banker att verka i detta klimat.

I Sverige omfattar åtgärden de fyra systemviktiga bankerna, däribland SEB samt Landshypotek. De negativa utsikterna för eurozonen innebär att dessa fem svenska banker riskerar nedgradering av den långfristiga ratingen med ett steg från i dag.

Den kortfristiga ratingen bekräftas som oförändrad för SEB, Handelsbanken och Nordea.

– Effekten av Moodys åtgärder är idag svåra att bedöma men ska ändock kontrasteras mot att svenska banker åtnjuter ett mycket stort förtroende internationellt på grund av starka kapitalkvoter, god tillgångskvalitet och bevisad upplåningskapacitet, säger ekonomi- och finansdirektör Jan Erik Back.