Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Svensk styrka börjar betala sig – kronans värde upp

Den svenska kronan har den senaste tiden blivit allt starkare jämfört med andra valutor, inte minst mot euron som nu är billigare än på 11 år. SEB:s ekonomer tror trenden med en starkare krona kommer att fortsätta närmaste året om än i makligare takt.

Orsakerna till kronans styrka är många men framförallt är det ett resultat av Sveriges relativt starka ekonomi med låg skuldkvot och hållbara offentliga finanser. Den senaste månaden har andra länder med liknande status hotat med negativa räntor (till exempel Schweiz och Danmark) vilket troligen ökat kronans attraktion bland utländska investerare.

– Idag är finansiella flöden (utländska portföljinvesteringar) viktigare för kronans utveckling än orderingången för svenska exportörer. Företagen har dessutom förändrat sin strategi för hur de säkrar valutaintäkter mot en lägre säkringsgrad, säger Carl Hammer, chefstrateg för valutor inom SEB.

Han säger att det har gett företagen ökad flexibilitet men också ökat deras sårbarhet om kronan stärks ytterligare. Svenska finansiella institutioner (AP-fonderna) har dessutom en historiskt högt valutaexponering och företagen har en hög behållning på sina valutakonton.

– Alla dessa faktorer pekar på att kronan är mindre sårbar idag och att det finns fortsatta flöden att vänta från andra valutor till kronor, säger Carl Hammer. Att Sverige har fortsatt stort bytesbalansöverskott och att kronan handlar kring eller strax under långsiktig jämviktskurs stödjer ytterligare de positiva utsikterna.

Han säger att enskilda industrier naturligtvis påverkas av en starkare krona, men som land är Sverige inte så sårbart som många andra bedömare vill göra sken av.

Riksbanken gör också samma prognos som SEB haft i flera år: att kronan successivt kommer att stärkas ned mot 8.40 mot euron.

– Vi tror inte att en stark krona är ett temporärt fenomen utan att vi kommer se den varaktigt handla på en starkare nivå både mot euron och mot flera andra stora valutor som japanska yen och brittiska pund, säger Carl Hammer.

Mer om Sveriges starka ekonomiska situation och marknadens förändrade syn på kronan från riskfylld till defensiv valuta hittar du genom att klicka på länken nedan. Artikeln först publicerad i januari 2012.

Artikel om skandinaviska valutor i Euromoney Handbook 2012 (pdf)