Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB fortsätter långsiktigt engagemang för unga

SEB förlänger samarbetet med Mentor i tre år.

Mentors arbete handlar om att ge ungdomar vuxna förebilder för att på sätt stärka deras självkänsla att stå emot grupptryck kring alkohol- och drogbruk. Mentor arbetar också med att stötta, utbilda och uppmuntra tonårsföräldrar genom kurser och seminarier.

SEB har varit med sedan starten och har nu förnyat samarbetsavtalet fram till 2015. Dessutom har SEB förlängt partnerskapet med Mentors systerorganisationer i Lettland och Litauen med ett år fram till och med 2013.

Ger resultat

Kärnan i samarbetet är mentorprogrammet där ungdomar får chansen att under ett år knyta kontakter med vuxenvärlden, genom en personlig relation med en mentor. Det fungerar och har stor betydelse visar en utvärdering som har gjorts.

100 procent av ungdomarna är nöjda med sitt deltagande och tycker att de har haft en bra relation till sin mentor. 88 procent tycker att de har blivit säkrare som person och fått ökad självkänsla.

Intresset för Mentor har vuxit inom SEB och i dag finns flera sätt att engagera sig - från ett ettårigt mentorskap ner till kortare aktiviteter. I fjol var det omkring 700 medarbetare som deltog i någon av de olika aktiviteterna och målet för i år är att engagera ännu fler.

Aktiviteter i Baltikum

I Litauen har SEB samarbetat med Mentor i sju år och mer än 100 medarbetare har fungerat som mentorer för ungdomar. Dessutom ordnas en mängd andra aktiviteter både på skolor runt om i Litauen och internt i banken med föräldraseminarium.

I Lettland startade samarbetet i fjol och redan första året bildades 20 mentorpar, varav 13 kommer att fortsätta vidare även i år, samtidigt som 25 nya medarbetare har anmält sitt intresse av att delta.

Cecilia Widebäck West, som ansvarar för SEB:s hållbarhetsarbete säger att Mentorprogrammet är ett bra exempel på bankens samhällsengagemang.

- Vi tror att ett hållbart samhälle kräver att man fokuserar på att stötta nästa generation av människor och företag. Mentors målsättning att påverka ungdomars attityder i rätt riktning är ett viktigt sätt att uppnå detta, säger hon.

- Att skapa hållbara samhällen är inte en engångsuppgift, det kräver engagemang och uthållighet. Vi är tacksamma för det arbete som organisationer som Mentor bedriver och är glada över att kunna fortsätta bidra till det.