Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB-ekonomer om kvinnopensioner i debattinlägg

SEB-ekonomerna Gunilla Nyström och Jens Magnusson lyfter i en debattartikel fram att frånskilda kvinnor har lägre pension än andra kvinnor i samma åldersgrupp.

Under hösten har välfärdsekonom Jens Magnusson på SEB och privatekonom Gunilla Nyström gjort en djupdykning i siffror från Statistiska Centralbyrån, SCB, och gjort intressanta upptäckter. Att män har högre pensioner än kvinnor är välkänt, men det finns också intressanta skillnader mellan olika grupper av kvinnor, skillnader som enligt dem fördjupar bilden av bristande jämställdhet.

Bland de äldsta kvinnorna är det änkorna som har lägst pension, medan ogifta kvinnor har nästan 30 procent högre pension än änkor i samma åldersgrupp. Detta avspeglar att gifta kvinnor i den generationen inte yrkesarbetade i samma utsträckning som i dag, medan de kvinnor som aldrig gifte sig har arbetat mer och därmed har högre pension.

Men när det gäller den yngre generationen pensionärer i åldern 65-69 år ser bilden annorlunda ut.  Där är det de frånskilda kvinnornas som har den lägsta pensionen. Mot den bakgrunden uppmanar Jens Magnusson och Gunilla Nyström personer i den yngre generationen att tänka på hur livet som frånskild kan se ut.

”Den slutsats som gifta par kan dra är att de bör se över hur pensionen skulle bli för kvinnan som skild, inte bara vad som händer om maken dör”, skriver de.

För alla par där kvinnan riskerar lägre pension än maken finns därför skäl att överväga om de ska fördela tiden för lönearbete mer lika mellan sig. Ett annat alternativ kan vara att föra över makens pensionsrätt i den allmänna pensionens premiepensionsdel till kvinnan för att få en mer rättvis fördelning av deras gemensamma pensionsrätt.

Det kan också finnas skäl att pröva om inte det gemensamma utrymmet för sparande i högre grad ska gå till kvinnans individuella pension, framhåller Jens Magnusson och Gunilla Nyström i debattartikeln