Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB bäst i Sverige på strukturerade produkter

SEB är den bästa arrangören av strukturerade produkter i Sverige. Det anser försäkringsmäklaren Söderberg & Partner.

Rapporten, som har presenterats sedan 2007 har med åren kommit att bli en alltmer prestigefylld genomgång av den svenska sparandemarknaden. När det gäller strukturerade produkter hamnade SEB i topp de tre första åren, men under 2010 och 2011 gick utmärkelsen till andra aktörer.

- Det är roligt att vi har återtagit platsen i toppen, det är ett kvitto på att det arbete vi har gjort för att vässa vårt erbjudande har fallit i god jord, säger Rickard Stenberg, som är försäljningschef för strukturerade produkter.

I motiveringen till utmärkelsen sägs att ”SEB är årets arrangör av strukturerade produkter tack vare ett stort och brett utbud inom både marknader och risknivå, en hög andel gröna betyg samt villkor som förbättrades gentemot slutkunderna när marknadsutvecklingen gjorde det möjligt”.

Rickard Stenberg instämmer i att utvecklingen när det gäller strukturerade produkter har breddats såväl när det gäller olika typer av marknader som när det gäller risknivå.

- Tidigare bestod utbudet framförallt av kapitalskyddade produkter inriktade mot aktiemarknaden. I dag har produkten alltmer blivit ett sätt att kunna investera i fler marknader som råvaror, räntor, valutor och strategier.

- De kapitalskyddade lösningarna har också kompletterats med fler riskalternativ, exempelvis så kallade indexbevis där man som kund kan välja att ta högre risk än med kapitalskydd, men i stället får en högre potential, berättar han.

SEB är en av de största aktörerna på marknaden och hade under fjolåret den största ökningen av marknadsandelen från 10 till 16 procent.

- Vi arbetar i nära samarbete med bankens investeringsexperter för att ta fram ett utbud av placeringar som ligger i linje med bankens marknadssyn. Vi utgår från kundnyttan och strävar efter att göra produkterna så enkla som möjligt – det vill säga att undvika att göra dem mer komplexa än nödvändigt.