Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Nu lanserar SEB stärkt fonderbjudande

Nu gör SEB det enklare att hitta i bankens fondutbud och att välja rätt fonder.

Idag sker en rad förändringar i SEB:s fondsortiment – alla med syfte att skapa ett tydligare fondutbud. Ur SEB:s totala utbud på cirka 150 fonder möts kunderna i kurslistan av cirka 70 utvalda fonder, såväl SEB:s egna som externt förvaltade. Fonderna har valts ut genom noggrann kvalitetsgranskning och står tillsammans för ett brett och heltäckande sortiment, utvecklat för att ge en bra riskspridning men också för att återspegla marknadsutvecklingen.

– SEB har ett stort och växande fondutbud och vi vet att många tycker att det är svårt att välja fonder. Med de förändringar vi nu gör skapar vi ett tydligare, bättre och enklare fonderbjudande säger Tomas Törnblom, ansvarig för försäljningsstrategi i SEB:s sparaorganisation.

Fler tillgångsslag för bättre riskspridning

I det nya fondutbudet finns en tydlig uppdelning mellan de olika tillgångsslag som återfinns inom SEB:s förvaltning – aktier, räntor, fastigheter, valutor, råvaror, hedgefonder och private equity. Att sprida sparandet över flera olika tillgångsslag leder till bättre riskspridning och innebär att möjligheterna till jämn och god avkastning ökar.

– Det här är tankegångar som har genomsyrat SEB:s investeringsfilosofi i många år och som nu också får ett tydligt avtryck i fondutbudet och i kurslistan. Det gör det enklare för våra kunder att bygga moderna och stabila portföljer, säger Tomas Törnblom.