Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Miljöministern mötte näringslivets miljöchefer

Miljöminister Lena Eks budskap mötte näringslivets miljöchefer under ett hos SEB.

Näringslivets miljöchefer är en ideell förening för företag och organisationer som vill förbättra sitt miljö- och hållbarhetsarbete. Föreningen har cirka 300 medlemmar, däribland SEB som stod som värd för mötet med miljöminister Lena Ek.

De 40-talet deltagarna hälsades välkomna av Johan Torgeby, som är ansvarig för relationerna med SEB:s större företagskunder. Han berättade kortfattat om hur banken arbetar med hållbarhet både i den egna verksamheten och hur vi inkluderar hållbarhetsaspekter i vårt samarbete med kunder vid finansiering och investering.

Lena Ek pratade ur ett brett perspektiv om olika miljöfrågor som Sverige är involverade i på såväl nationell som internationell nivå. Mycket handlade om kemikalier, där hon bland annat framhöll vikten av att förmå klädföretag att undvika att doppa textilier i antibakteriella silverlösningar. Dessa tvättas snabbt ur kläderna, läcker ut i vattensystemen och riskerar därmed att skapa silverresistenta bakterier.

- Silver används vid sårtvätt på sjukhusen som ett av de få alternativ som finns till hands när antibiotika inte hjälper. Får vi en silverrestistens så är vi väldigt illa ute, framhöll hon.

Samtalet handlade också mycket om olika metoder att styra samhällsutvecklingen där Lena Ek framhöll att lagar, skatter och ekonomiska incitament inte är den enda vägen, utan att man också kan komma långt med opinionsbildning och konsumentinformation.

Detta var också temat i många av de frågor som ställdes av de deltagande miljöcheferna.