Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Grekiska valet: stöd för euron, men fortsatt osäkerhet

Grekland och världen står efter söndagens val inför ett sannolikt svar på frågan hur den nya regeringen i Aten ska formas. Det skriver SEB:s chefekonom Robert Bergqvist i Veckans tanke.

Under rubriken ”Grekiska valet: Se både skogen och alla träden” samlar Robert Bergqvist 20 viktiga frågor som är avgörande för den ekonomiska utvecklingen under den närmaste tiden.

Valresultatet ser ut att ge underlag för en majoritetsregering med partierna Ny demokrati och Pasok, det vill säga de partier som står bakom krispaketet. Är problemet därmed löst? Nej, menar Robert Bergqvist och pekar på att de ekonomiska och statsfinansiella kurvorna pekar i fel riktning samtidigt som arbetslösheten stiger.

Så Greklands ekonomiska, finansiella, sociala och politiska system kommer att utsättas för fortsatta påfrestningar under de närmaste åren. Sannolikheten har därför ökat för att Grekland – överger euron, i samförstånd med omvärlden överger euron, menar Robert Bergqvist.

Vart är eurosamarbetet på väg?

Den stora frågan framåt är vart eurosamarbetet är på väg. Många och komplexa pusselbitar måste falla på rätt plats inom en snar framtid för att eurosamarbetet ska kunna föras i en stabiliserande riktning.

Det krävs såväl draghjälp från den globala konjunkturen som tydliga visioner från Europas ledare. Och sist men inte minst krävs det att euromedborgarna accepterar den centralisering av ekonomisk och politisk makt som krävs för att stabilisera euron.

Hur påverkas då de nordiska länderna och Sverige? Ja, tillväxtmässigt och finansiellt bör effekten av ett eventuellt grekiskt euroutträde bli marginell om osäkerheten kring vad som ska gälla framöver snabbt kan reduceras till ett minimum. Om osäkerheten kvarstår påverkas exportindustrins efterfrågan och därmed också utsikterna för arbetsmarknaden.

Börsens värdering ser attraktiv ut

När det gäller de kortsiktiga effekterna av valet tror Robert Bergqvist att kronan sannolikt kommer att förstärkas. När det gäller börsen har företagen mycket starka balansräkningar, vilket gör att dagens värdering ser attraktiv ut. Dessutom aviserar centralbankerna att man är beredda att tillföra mer stimulans och likviditet, vilket normalt stödjer aktiemarknaden. I den andra vågskålen ligger en händelseutveckling, som ingen har varit med om tidigare.

I rådande börsläge finns därför stora möjligheter i enskilda aktier, men det är uppenbart att aktieplacerare måste ha större säkerhetsmarginaler och en långsiktig placeringshorisont, anser Robert Bergqvist och konstaterar även att företagsobligationer kvarstår som ett attraktivt placeringsinstrument.