Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

“Glädjande att Moodys bekräftar vår stabilitet”

Moodys bekräftar SEB.s kreditbetyg med stabila utsikter. Det framgår när kreditvärderingsinstitutet nu redovisar resultatet i sin pågående genomgång av Europas banksystem.

– SEB har en av Europas starkaste balansräkningar och vi verkar i de mest stabila marknaderna i Europa. Våra kunder mår bra och är väl rustade även i ett mer osäkert konjunkturläge, säger ekonomi- och finansdirektör Jan Erik Back.

– Det är särskilt glädjande att Moodys uppmärksammar den stabilitet vi kan uppvisa över tiden som ledande företagsbank. Den bibehållna ratingen för oss som företagsbank i denna ekonomiska miljö är internationellt unik.

Det var den 15 februari i år som Moodys meddelade att man skulle göra en omvärdering av de europeiska bankernas kreditbetyg. Skälet är en systemmässig oro i spåren på den europeiska skuldkrisen. För Sverige satte Moodys strålkastarljuset på de fyra stora svenska bankerna samt Landshypotek, som arbetar med finansiering inom jord- och skogsbruk.

Tidigare i vår har Moodys redovisat sänkningar för ett 50-tal spanska, italienska och portugisiska banker. Nu kommer alltså resultatet för Sverige och det innebär en nedgradering för tre svenska banker: Nordea, Handelsbanken och Landshypotek. SEB och Swedbank däremot får oförändrade betyg.

Men samtliga svenska banker har relativt höga betyg. Efter omvärderingen ligger Handelsbanken och Nordea fortfarande ett betyg högre än SEB, medan Swedbank ligger ytterligare ett betyg lägre. Moodys skriver att utsikterna för alla de undersökta bankerna är stabila.

– I en osäker omvärld är den svenska ekonomin betydligt mer robust än i stora delar av Europa. Det svenska banksystemet är robust och även med den nya ratingen för banker har vi som system en mycket stark position i Europa, säger Jan Erik Back.

SEB har under de tre senaste åren stärkt kärnprimärkapitalrelationen till 13,9 procent från 8,6 procent i början av 2009. Osäkra fordringar har sedan 2009 fallit med 11 miljarder kronor eller 39 procent i takt med att de baltiska ekonomierna har stabiliserats. Kreditförlustnivån i den nordiska kreditportföljen har under hela 2000-talet uppgått till 7 punkter i snitt.

– Vi finansierar oss till bland de lägsta nivåerna av Europas banker och vår refinansieringssituation är väl ombesörjd, säger Jan Erik Back.