Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Fler möjligheter att investera i råvaror, nu även i el

SEB fortsätter att bredda möjligheterna för kunder att investera i råvarumarknaden. På fredagen lanseras femton nya börshandlade certifikat och nytt är att det nu blir möjligt att investera i el, både med och utan hävstång.

Börshandlade certifikat är en växande placeringsform, som handlas på en börs precis som aktier. Vanligast är aktie- och räntebaserade certifikat, men handel i olika typer av råvaror blir allt vanligare. Certifikaten gör det möjligt även för privatpersoner att ta del av terminshandel i tillgångsslag som olja, metaller och nu alltså även i el.

SEB:s råvaruenhet arbetar framförallt med företagsmarknaden där man hjälper kunder att investera och skydda sig mot prisvariationer på råvarumarknaden. Men, genom börshandlade certifikat kan även andra kundgrupper dra nytta av bankens expertis.

Torbjörn Iwarsson menar att el är ett intressant tillgångsslag. De senaste två åren har priserna fallit kraftigt och enligt SEB:s energiexpert Bjarne Schieldrop förväntas de fortsätta att vara nedtryckta både på grund av det svaga läget i världsekonomin, välfyllda vattenmagasin och sjunkande priser på kol och olja.

- Men, som vanligt så styrs utvecklingen mycket av väderleken. El är en intressant råvara eftersom alla ju har en direkt relation till elpriset, säger Torbjörn Iwarsson.

Vilken roll spelar de nya råvarucertifikaten i SEB:s sparerbjudande?

- Eftersom råvaror i princip inte rör sig i takt med aktie- eller räntemarknaden så är de ett bra komplement för att bredda antalet tillgångsslag i en sparportfölj. Där är en bred råvarufond basalternativet, säger SEB:s placeringsstrategi Johan Hagbarth.

- För den aktive placeraren som vill ta risk är certifikaten ett intressant alternativ. Men, det är viktigt att komma ihåg att riskerna är höga, speciellt om man väljer en variant med hävstång, säger han.

De nya elcertifikaten finns i fem varianter, en som följer elpriset ett till ett och därutöver två varianter som ger hävstång vid uppgång och två som ger hävstång om elpriserna går ner.

Louise Nylund, som är produktchef för bankens utbud av börshandlade certifikat, berättar att utbudet kommer att fortsätta att breddas och fler lanseringar är att vänta i höst.