Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Tanzania nytt land när SEB klimatkompenserar

För att kompensera för egna koldioxidutsläpp har SEB beslutat bidra till plantering av ny skog i södra Tanzania i Afrika. Banken bidrar sedan tidigare till ett projekt som ger solspisar till boende på den kinesiska landsbygden.

SEB:s koncernledning har beslutat att banken ska sänka sina egna koldioxidutsläpp med 45 procent senast 2015 jämfört med den nivå som gällde 2008 genom att byta till grön el, använda miljöbilar, resa smartare och använda mindre papper. För de utsläpp som ändå kvarstår ska SEB kompensera genom att bidra till projekt för att minska koldioxidutsläppen i världen.

– Vi fortsätter att minska våra egna utsläpp enligt plan. Däremot kommer det projekt vi stödjer i Kina inte att kompensera för lika mycket koldioxidutsläpp som vi ursprungligen räknade med. Därför har vi nu beslutat att även stödja ett skogsplanteringsprojekt i Afrika, säger Jonas Solehav, SEB:s miljöchef.

Projektet i den kinesiska Ningxia-Hui-regionen ska ge 19 000 fattiga familjer där tillgång till solspisar och därmed reducera utsläppen från andra spisar som värms av fossila bränslen. Kompensationen sker i efterhand och nu är det utsläppen för 2009 som SEB ska kompensera för.

Totalt släppte banken förra året ut drygt 47 000 ton koldioxid och solspisarna i Kina kompenserar för runt 25 procent av detta. Skogsplanteringen i Tanzania ska kompensera för resterande mängd. Det kinesiska projektet är godkänt av FN medan projektet i Tanzania har godkänts av Voluntary Carbon Standard, en organisation som flera stora internationella företag och myndigheter står bakom.

Normalt försöker SEB att verka på bankens hemmamarknader även i fråga om miljöprojekt, sponsring och välgörenhet. Men det har visat sig svårt att hitta klimatkompensationsprojekt som är godkända av trovärdiga internationella organisationer i de länder där SEB har verksamhet. De flesta sådana projekt finns i länder som ligger geografiskt avlägset.

– Vi tycker det är viktigt att vi satsar på projekt där det finns en god och trovärdig redovisning av insatser och resultat. Klimatfrågan är global och de projekt vi stödjer gör stor nytta, säger Jonas Solehav.

Under perioden 1990 till 2005 försvann över 60 000 kvadratkilometer skogsareal i Tanzania. Den lokala regeringen försöker med olika initiativ hindra att mer skog försvinner men har begränsade ekonomiska resurser till sitt förfogande. Externa bidrag är därför effektiva.

Förutom klimatkompensationen ger skogsprojektet i Tanzania även arbetstillfällen, utbildning i olika former till lokalbefolkningen samt förbättrad infrastruktur, bland annat genom bättre tillgång till vatten i byarna i området.