Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB:s expert kommenterar vårbudgeten 2011

Vårbudgeten var i stor utsträckning som väntat, även om regeringen aviserar något mer än SEB:s ekonomer räknat med. Svensk ekonomi utvecklas starkt. En god ekonomisk utveckling med fallande arbetslöshet förbättrar statens finanser. Redan förra året var offentliga sektorns finanser i stort sett i balans och från och med i år växer överskotten.

Den ekonomiska och statsfinansiella utvecklingen leder till att statsskulden faller mot nivåer där det enligt SEB:s experter är svårt att motivera en ytterligare skuldminskning framför åtgärder som förbättrar tillväxtpotentialen framöver så som investeringar, utbildningssatsningar eller skattesänkningar som ökar incitament att arbeta eller som stärker företagens konkurrenskraft.

– Regeringen har hittills under mandatperioden haft en relativt försiktig reformagenda. Detta är kopplat till valstrategins tydliga prioritering att framhålla det statsfinansiella ansvarstagandet och undvika löften om stora skattesänkningar. Nu när ett reformutrymme växer fram kan ett antal reformer från valmanifestet aviseras, något tidigare än väntat, säger Daniel Bergvall, ekonom på SEB:s enhet för ekonomisk analys.

Med förbehållet att reformerna är beroende av en fortsatt god ekonomisk utveckling ska ett femte jobbskatteavdrag införas, skiktgränsen för statlig inkomstskatt höjas, skatten för pensionärer kommer att sänkas och momsen på restaurangtjänster sänks. Även vissa förändringar av sjukförsäkringsreformerna kommer att genomföras framöver.

Daniel Bergvall påpekar att regeringen dessutom presenterar ett faktiskt förslag som innebär ökade resurser till infrastrukturen, vilket inte är förvånande med tanke på vinterns problem med tågtrafiken.

Tidigare jobbskatteavdrag och höjd skiktgräns har inneburit minskade inkomster på cirka 10-15 miljarder, vilket gör att totalsumman för regeringens föreslagna reformer bör hamna i linje med, eller strax över, de 20 miljarder kronor i reformer för nästa år som SEB:s ekonomer räknat med.

– Sammantaget fortsätter regeringens fokus på arbetslinjen i kombination med vissa justeringar av redan genomförda reformer, så som sjukförsäkringen. Med tanke på bland annat bristtal på arbetsmarknaden kan pressen bli större på mer åtgärder för att öka arbetslösas anställningsbarhet och med tanke på svensk industris beroende av export så kan åtgärder för att öka företagens internationella konkurrenskraft också komma högre på agendan, säger Daniel Bergvall.