Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB tror Riksbanken höjer räntan ännu snabbare

Riksbankens direktion har beslutat att höja reporäntan med 0,25 procentenheter till 1,50 procent till följd av en fortsatt stark svensk ekonomi. Riksbanken varnar dessutom för att den kan komma att skruva upp takten i framtida räntehöjningar. Det framgår av ett pressmeddelande som publicerades på tisdagen.

– Vår bedömning var att räntebanan skulle höjas vid dagens möte. Höjningen av banan blev dock något lägre än väntat, säger Andreas Johnsson, analytiker på Ekonomisk Analys inom SEB.

Riksbanken skriver att styrkan i den svenska ekonomin håller i sig samtidigt som arbetsmarknadsläget stadigt förbättras. Exporten ökar liksom investeringarna och hushållens konsumtion. Tillväxten i världsekonomin är sammantaget också god och utsikterna i USA har ljusnat något. Utvecklingen i Europa är fortfarande osäker till följd av de statsfinansiella problemen i flera europeiska länder. Förutsättningarna är som helhet goda för en fortsatt hög tillväxt i Sverige.

Riksbanken drar upp prognoserna för inflationen 2011 och 2012 något jämfört med bedömningen i december men ligger lite lägre än SEB. Även prognoserna för den ekonomiska tillväxten 2012 och 2013 är något högre än tidigare men ligger också dom något under SEB:s prognoser. Riksbanken spår nu att reporäntan ska ligga på 3,6 procent i början av 2014.

– Sammanfattningsvis delar vi Riksbankens syn att reporäntan behöver höjas i snabbare takt än vid bedömningen i december. SEB:s prognoser för både BNP och inflation ligger dock högre än Riksbankens bedömning och SEB tror därför på något snabbare räntehöjningar. Vår bedömning är även fortsättningsvis att Riksbanken kommer att höja räntan vid alla tillfällen under 2011 och att räntan därmed når 2,75% vid slutet av 2011, säger Andreas Johnsson.

Riksbankens egen prognos pekar på en ränta runt 2,4 procent i slutet av 2011.