Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB storsatsar på börshandlade certifikat

SEB ger sig på allvar in på marknaden för börshandlade certifikat och satsar på att bli en dominerande aktör.

Till att börja med erbjuder SEB ett 40-tal certifikat med råvaror och valutor som underliggande tillgång. Certifikaten finns såväl med hävstång (Bull eller Bear) som utan (Long).

Ett börshandlat certifikat är ett värdepapper som följer prisutvecklingen i en viss tillgång, till exempel en råvara, en valuta eller en aktiekorg. Certifikaten handlas på börsen och kan därför köpas och säljas lika enkelt som aktier.

– Ambitionen med den här satsningen är att bli en dominerande aktör även på den här marknaden. Med ett rejält utbud inom börshandlade certifikat på plats breddar vi SEB:s erbjudande inom strukturerade placeringsprodukter och kan nu erbjuda investeringar i en mängd nya risknivåer, säger Jonas Lundberg, som är ansvarig för strukturerade placeringsprodukter på SEB.

SEB:s börshandlade certifikat är konstruerade så att de passar både för den som är väldigt aktiv på marknaden och som vill göra snabba affärer och för den mer långsiktige spararen.

– Placeraren kan välja att behålla sitt certifikat i bara några timmar, eller på betydligt längre sikt. Det som är gemensamt är att det är ett smidigt sätt att investera i marknader som annars kan vara svårtillgängliga för en privatperson, säger Louise Nylund, som är försäljningsansvarig för börshandlade certifikat på SEB.

För närvarande finns certifikat med exponering mot råvaror och valutor, men så småningom kommer sortimentet även att innefatta aktiecertifikat. SEB ger ut börshandlade certifikat av tre typer som alla har olika avkastningspotential och risk. Med Long investerar placeraren i den underliggande tillgången utan hävstång. Med Bull och Bear kan placeraren exponera sig för såväl uppgångar som nedgångar med en hävstång på utvecklingen.

– Hävstången i våra Bull- och Bearcertifikat återspeglar det traditionella sättet att investera med hävstång, då investeraren använder värdepapper och belåning av värdepapper. Vi har valt den här modellen för att vi anser att den är lätt att förstå och ger en stor transparens. Dessutom minimerar vi transaktionskostnader på det här sättet och det innebär att våra certifikat med fördel kan innehas på både kort och längre sikt, säger Louise Nylund.