Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Ny aktieobligation ger pengar till Cancerfonden

SEB lanserar i samarbete med Cancerfonden en ny aktieobligation för privatsparare där den första procentenheten av den årliga avkastningen går till Cancerfonden.

Teckningsperioden som löper fram till den 27 maj 2011 sammanfaller med årets Mustaschkamp som Cancerfonden genomför varje år och som uppmärksammar prostatacancer.

Aktieobligation Sverige 10 bolag kupong, som den aktuella aktieobligationen heter, är en placering med kapitalskydd och med möjlighet till en årlig avkastning under fem år. Aktieobligation Sverige 10 bolag kupong är kopplad till en korg av tio svenska aktier, verksamma inom tre olika sektorer: verkstad, detaljhandel samt metall- och gruvindustri.

Obligationen är konstruerad så att investeraren får en årlig avkastning på mellan 0-10 procent beroende på hur de underliggande aktierna utvecklas från den 31 maj när obligationens löptid startar. Avkastningsutvecklingen stäms av i maj varje år under femårsperioden.

Den stora skillnaden mot en vanlig aktieobligation är att den första procentenheten av en eventuell positiv avkastning går till Cancerfonden. Den totala avkastningen kan alltså maximalt bli 11 procent per år där en procent går till Cancerfonden och resten till investeraren.

– SEB har under flera år samarbetat med Cancerfonden. Nu har vi glädjen att för andra gången erbjuda våra kunder en ny placering i samband med Cancerfondens Mustaschkamp där en del av avkastningen går till ett för oss, och för många av våra kunder, angeläget ändamål – att bekämpa cancer. Dessutom är jag väldigt glad att SEB kan vara med och bidra med halva kurtaget, säger Jonas Lundberg, som är ansvarig för strukturerade placeringsprodukter på SEB.

Cancerfonden är den enskilt största finansiären av svensk cancerforskning. Under 2010 avsatte Cancerfondens styrelse 385 miljoner kronor till svensk cancerforskning. Forskningsnämndens övergripande strategi är att fördela pengarna i nationell konkurrens till de bästa projekten. Cancerfonden har inga statliga bidrag utan är helt beroende av testamenten och gåvor från privatpersoner och företag. För att nå så många människor som möjligt, driver Cancerfonden varje år två stora kampanjer: Rosa Bandet, som uppmärksammar bröstcancer, och Mustaschkampen som fokuserar på prostatacancer.

– Ett viktigt led i SEB:s arbete med att bidra till en positiv samhällsutveckling är att erbjuda våra kunder fler möjligheter att också vara med och bidra. Det är roligt att vi nu, genom att göra en av de saker vi är bäst på – ta fram bra placeringar – ger våra kunder möjligheten att vara med och stödja kampen mot cancer, säger Cecilia Widebäck West, hållbarhetschef på SEB.

Själva placeringen Aktieobligation Sverige 10 bolag kupong är lämplig för investerare som föredrar årlig avkastning framför tillväxt och ska närmast jämföras med räntealternativ. Oavsett om avkastning erhålls eller ej, återbetalas obligationens nominella belopp på återbetalningsdagen.