Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Återinförd amerikansk arvskatt kan drabba även svenskar

Den federala arvskatten återinfördes i USA den 1 januari i år. Den kan medföra skattekonsekvenser även för svenskar som inte är medborgare eller är bosatta i USA, men som äger tillgångar där.

– Kunder som äger tillgångar i USA men som är skatterättsligt bosatta i Sverige bör planera för denna skatterisk, och om möjligt strukturera om sitt ägande av sådan egendom som anses belägen i USA. Personer som är skatterättsligt bosatta i annat land än Sverige bör kontrollera om detta land har ett arvs- och gåvoskatteavtal med USA, säger Mats Douhan som arbetar på SEB:s Private Banking med att hjälpa kunder med deras förmögenhetsstrukturer.

Sveriges arvs- och gåvoskatteavtal med USA upphörde att gälla den 1 januari 2008. Det innebär att även personer som är skatterättsligt bosatta i Sverige omfattas av de nya reglerna. Arvsskatten uppgår till 35 procent på det belopp som överstiger 60 000 amerikanska dollar.

Arvskatten gäller inte bara fast egendom utan även personligt lösöre och värdepapper. Även fonder som är registrerade i USA omfattas av arvskatten. Eftersom skattskyldigheten i detta fall avser fysiska personer, omfattas inte amerikanska aktier som ägs av icke-amerikanska bolag eller kapitalförsäkringar. Det är boutredningsmannens skyldighet att redovisa tillgångar som finns i USA.

Under länken nedan kan du läsa mer om Private Banking, och den rådgivning du kan få kring din totala ekonomiska situation.