Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Ännu en väntad räntehöjning från Riksbanken

Följer Riksbanken sin egen prognos ligger reporäntan på närmare 4 procent inom tre år. Det skriver SEB:s privatekonom Gunilla Nyström i ett uppdaterat ränteråd.

Riksbanken räknar med tre och SEB spår fyra höjningar till i år. Det gör ettårsräntan som bara ligger ett par tiondels procentenheter över dagens tremånadersränta till den mest attraktiva räntan just nu. Värderar du mer stabilitet i räntekostnaderna kan du kombinera ettårsränta och treårsränta på bolånen.

Riksbankens höjning av reporäntan till 1,75 procent var helt i enlighet med förväntningarna och Riksbankens egen ränteprognos. Riksbanken förklarar att reporäntan behöver höjas för att inflationen ska stabiliseras runt 2 procent.

Riksbanken redovisar ett antal motiv för sitt höjningsbeslut och sin prognos, som innebär att reporäntan de kommande åren höjs successivt för att inom tre år ha nått en nivå på strax under 4 procent.

Svensk ekonomi fortsätter att växa

Först och främst fortsätter svensk ekonomi att växa i god takt. Riksbanken konstaterar att både exporten till andra länder och efterfrågan här i Sverige utvecklas starkt. Bättre konjunktur gör också att arbetsmarknaden förbättras stadigt, vilket så klart är positivt. Men man anar Riksbankens oro för att sjunkande arbetslöshet ska leda till alltför snabbt stigande löner, något som driver upp inflationstakten.

Ett annat orosmoln, som kan ge upphov till stigande inflationstakt, är ännu högre priser på råvaror och energi. Riksbanken pekar på att oljepriset drivs upp av två faktorer, dels störningar i oljeproduktionen som påverkar utbudet av olja, dels att Asien har en så stark tillväxt och därmed en allt större efterfrågan på olja.

Riksbanken noterar att Japankatastrofen och oroligheterna i Nordafrika och Mellanöstern till trots så utvecklas ekonomin i omvärlden gynnsamt, och då särskilt i Asien.

Sammantaget ser Riksbanken ett behov av att fortsätta att höja reporäntan tillbaka till en mer normal nivå och en sidovinst, ur Riksbankens perspektiv, är att högre reporänta bidrar till att minska hushållens lust att ta nya lån.

Fortsatt stigande räntekostnader att vänta

Det gäller alltså att vara beredd på att räntekostnaderna kommer att fortsätta stiga. Kraftigare uppgång på korta boräntor, lite mildare uppgång på räntor med längre löptider. I SEB:s ränteprognos fortsätter Riksbanken att höja räntan vid vart och ett av de återstående fyra räntemötena under 2011. Det ger en reporänta på 2,75 procent vid årets slut. Tremånadersräntan kommer då att landa på över 4,5 procent. Eftersom listpriset för ettårsräntan just nu bara ligger ett par tiondels procentenheter högre än tremånadersräntan är ettårsräntan med stor sannolikhet ett mer lönsamt val än tremånadersräntan.

Har du större lån och oroar dig för kommande räntehöjningar kan du mixa ettårsränta med treårsränta på delar av dina lån.