Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Vägen till ekonomisk jämställdhet

Özge Özen Zink är Partnership Manager for Entrepreneurs på SEB
Özge Özen Zink är Partnership Manager for Entrepreneurs på SEB

Özge Özen Zink är ansvarig för SEB:s entreprenörsamarbeten. Hon ser sig själv som en intraprenör på SEB och ambassadör i sociala medier med en avgörande roll i att driva förändring och nytänkande.

Vi körde tre snabba frågor med Özge för att ta reda på hur SEB jobbar med ekonomisk jämställdhet, hur hon i sin roll är med och påverkar, och vilka som är de viktigaste faktorerna för att bidra till en mer jämställd ekonomi i samhället. 

Hur arbetar SEB för att uppmuntra till ekonomisk jämställdhet?

– Genom entreprenörsanda! Kapital är kärnan i vår verksamhet och att äga, investera och våga ta risk är att ha frihet. I 165 år har SEB stöttat entreprenörskap i samhället och i näringslivet bland annat i våra samhällsinvesteringar och sponsring där vi fokuserar på hållbarhet, inkludering och mångfald samt entreprenörskap. Genom utbildning och rådgivning om ägande, inkomster och sparande kan vi skapa förutsättningar för att nå finansiell jämställdhet.

Frågor om jämställdhet, inkludering och mångfald drivs i debatter under Almedalen, SEB Talks och SEB Innovation Forum. Dessa ämnen drivs också genom samarbeten i vår Entreprenörstrappa som Ung Företagsamhet, Prins Daniels Fellowship, Årets Nybyggare och YEoS. SEB har även ett hållbarhetsarbete med Ownershift för att skapa jämställda förutsättningar för ekonomisk välfärd och ökat kvinnligt ägande. SEB är grundare av ”Starta Smart Women”, ett startupprogram som hjälper unga tjejer att komma igång med sitt sparande.

– Vi har också ett affärsnätverk för kvinnliga entreprenörer på SEB, Klubben, där vi kan inspireras av varandra och där vi som bank med den kunskapsbas vi har kan vara en proaktiv bankpartner i entreprenörens alla livshändelser -både privat och som företag.

Hur kan du i din roll som Business Manager påverka?

– Genom mina kundmöten i mitt dagliga arbete. Där pratar jag om ägande, sparande, investeringar, familje- och skattejuridik, pension, att starta eget och driva företag i tillväxt. Genom dessa möten kan jag påverka ekonomisk jämställdhet i samhället. Min breda kunskap om finansiella marknader, inkludering och mångfald gör att jag kan leda mina kunder rätt inom deras finansiella behov och komma med förslag på lösningar för en trygg tillväxt.

– Jag tror på kraften av att tillsammans värna om och sprida värderingar om ekonomisk jämställdhet.

I det stora perspektivet, vad tror du är en av de viktigaste parametrarna för att bidra till en mer jämställd ekonomi?

– Utbildning! En självklarhet är att utbilda inom vardagsekonomi redan i grundskolan och hela vägen till arbetslivet. Som företag och finansiellt institut upplever jag att SEB har en betydande roll i att skapa ekonomisk jämställdhet. Detta görs till exempel genom transparens och tydlighet vid lönesättning och karriärutveckling, lika lön vid lika tjänst och möjligheter för båda könen att avancera i karriären. Genom att vi rekryterar diversifierade personligheter med varierad, yrkesmässig bakgrund och utbildning, men också skillnader vad gäller till exempel ålder, kön, geografisk bakgrund, sexuell läggning och funktionsvariation.