Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Mångfald och tekniksamarbete förutsättning för innovation

IGEday (Introduce a Girl to Engineering day) är ett årligt återkommande evenemang som initieras av Womengineer Foundation. Ingenjörsföretag och tekniska organisationer uppmuntras att öppna sina dörrar för tjejer och icke-binära i åldrarna 13-19 år för att låta dem uppleva hur det är att vara ingenjör för en dag. Målet med dagen är att deltagarna ska träffa förebilder och inspireras att själva välja ingenjörsstudier.

Innovation är lika med mångfald! Det menar Feyza, Filippa och Carolina som jobbar inom området elektronisk valutahandel. Här har gränserna mellan affärs- och teknikutveckling luckrats upp och mångfalden ökat.

Carolina Trujillo Escudero är chef för E FX Distribution, en enhet som arbetar med elektroniska system för valutahandel. Filippa Bång arbetar som kvantitativ trader och Feyza Chatti har en delad roll som Lead Business Analyst och affärsutvecklare.

Både Carolina och Filippa tillhör affärsdivisionen, medan Feyza delar sin tid mellan Technology-divisionen och affärsdivisionen. Hennes delade roll är ett exempel på hur uppdelningen mellan det som lite slarvigt kallas ”affär och IT” håller på att minska.

Carolina, som har varit på SEB sedan 2010 ser en stor förändring. 

Carolina Trujillo Escudero, head of E FX Distribution
Carolina Trujillo Escudero, head of E FX Distribution

– Jag kommer ihåg när jag första gången besökte vår teknikavdelning. På den tiden satt de avsides i egna lokaler och det väckte uppseende när vi från ”affären” kom på besök. Avståndet var stort mellan grupperna och vi visste inte så mycket om varandra eller vad vi jobbade med.

På den tiden var uppdelningen mellan beställare och utförare strikt. Affärsdivisionen beställde en funktion och några månader senare kom utvecklarna tillbaka med en färdig lösning. I värsta fall stämde den inte alls med det ursprungliga önskemålet.

– Sedan dess har det hänt extremt mycket. Nu, när vi har ett problem försöker vi lösa det tillsammans. Vi jobbar ihop, testar och justerar löpande för att se till att lösningen blir så bra som möjligt. Vi jobbar agilt och har verkligen fått bort ”vi och dom”, säger Carolina.

Filippa, som började på SEB för fyra år sedan, har inte upplevt den tidigare strikta uppdelningen.  

Filippa Bång, quantitative trader at E FX Distribution
Filippa Bång, quantitative trader at E FX Distribution

– Sedan jag började på banken har vi haft ett tätt och välfungerande samarbete med Technology. Det har varit en förutsättning för att kunna driva produkten framåt på ett effektivt och skalbart sätt, säger hon. 

Feyza, som tidigare har arbetat i Frankrike och USA och som började på SEB för två år sedan, instämmer i att det har skett stora förändringar.

Feyza Chatti, Lead Business Analyst and business developer at E FX Distribution
Feyza Chatti, Lead Business Analyst and business developer at E FX Distribution

– När jag började jobba för 15 år sedan var det enligt den så kallade vattenfalls-modellen. Då jobbade man i stora projekt där det kunde gå månader mellan beställning och den första demon av den färdiga lösningen. I dag arbetar vi agilt, i korta utvecklingssteg där affären hela tiden är involverad. Så, visst har det skett en jätteresa, men samtidigt tycker jag att man kan göra mer, säger hon.

Feyza jämför med exempelvis fintechbolag där affärs- och teknikutveckling är helt integrerad.

– I stället för att komma med förslag på färdiga lösningar handlar det om att involvera tech-teamet i ett tidigt skede, definiera ett gemensamt problem och låta utvecklarna använda hela sin potential att hitta bra lösningar. Det handlar om samskapande för att uppnå innovation, säger hon.

Valutahandel är ett relativt mansdominerat område både på affärssidan och inom Technology. SEB jobbar därför aktivt för att attrahera fler kvinnor till området.

– Vi försöker få unga kvinnor att förstå att SEB är en långsiktig arbetsplats med väldigt många möjligheter att prova på olika områden, lära sig och växa, säger chefen Carolina.

Feyza och hennes kollegor deltar aktivt i olika studentaktiviteter för att locka teknikintresserade kvinnor till SEB.

– Vi deltar exempelvis i nätverket Pink Programming och höll nyligen en dag där vi bjöd in tjejer mellan 13 och 19 år för att ta del av hur vi jobbar och vilka möjligheter som finns inom banken. Eventet Introduce a Girl to Engineering Day genomfördes i samarbete med Womengineer. Syftet är att få fler tjejer att upptäcka teknik och hålla kvar sitt intresse under vidare studier.

 Vi ser också över hur vi utformar rekryteringsannonser. Det anses ju allmänt att tjejer är mer självkritiska och drar sig för att ansöka om de inte uppfyller alla krav som listas i en annons, säger hon.

Varför är det viktigt att få en jämnare könsbalans och ökad mångfald?

– Vi jobbar mycket med innovation och då är en inkluderande och diversifierad arbetsplats en grundförutsättning, säger Filippa.

– Ja, innovation är lika med mångfald. Ett diversifierat team, med olika perspektiv och olika bakgrunder har betydligt bättre förutsättningar att skapa ett öppet, innovativt och kreativt klimat, säger Feyza.

– Det är också mycket roligare att jobba med olika typer av människor med olika personligheter och bakgrund. Det skapar berikande möten och samtal och ger en helt annan dynamik än en grupp som är alltför likformig, säger Carolina.