Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Utbildning minskar rådgivares fördomar

Hur minskar du ojämlikheten mellan könen och ökar samtidigt kundnöjdheten? I en intern utbildning får SEB:s medarbetare hjälp att förstå hur fördomar kopplat till kön påverkar det dagliga arbetet. Därmed kan de också bidra till ett förändrat beteende. 

– Det här är en utbildning som vi uppmuntrar alla våra medarbetare att göra, framför allt de som arbetar med rådgivning mot kund. Jag fick många nya insikter som blir värdefulla i vårt fortsatta arbete när vi möter våra kunder, säger Mika Burman Götz, chef för SEB:s svenska verksamhet för privatpersoner och små- och medelstora företag.

Den forskning som SEB presenterar i utbildningen har banken tagit fram i samarbete med Ylva Baeckstrom som är expert könsskillnader i finansbranschen och jobbar på King’s College i London.

I flera fall såg vi, trots ett ganska litet urval, signifikanta skillnader på hur vi bedömer män och kvinnor.
Emma Heikensten
strategisk analytiker i SEB

De som går den virtuella utbildningen får ta del av data från olika kundscenarier och användbara tips som går att använda i rådgivningsmöten. Bland råden i utbildningen finns till exempel att bankens kundrådgivare ska undvika traditionellt finansspråk eftersom det tilltalar män mer än kvinnor, och att ta hänsyn till demografiska aspekter, exempelvis att kvinnor lever längre.

Personalen på SEB:s bankkontor i Umeå har gått utbildningen och ägnat ett av sina kontorsmöten att diskutera den.

– Jag brinner verkligen för de här frågorna, och tycker att det är viktigt att bli medveten och påmind om att vi kan göra skillnad för att skapa lika förutsättningar för kvinnor att äga, spara, och starta företag. Därför kändes det självklart att vi ville utbilda oss mer i frågan säger Sanna Westergård, privatmarknadschef på kontoret i Umeå.

SEB tog fram en första generell videoutbildning riktad till alla i banken redan 2021. Den lanserades mars samma år i samband med starten av kampanjen Financial Equality.

Den nya utbildningen som är mer direkt inriktad på mötet där rådgivarna möter kunderna. Några av slutsatserna som den nya utbildningen baseras på är hämtade från en enkät som gjorts inom SEB där deltagarna har fått ge råd baserat på ett antal vanliga exempel, detta för att fånga upp om det blir någon skillnad i rådgivningen.

– I flera fall såg vi, trots ett ganska litet urval, signifikanta skillnader på hur vi bedömer män och kvinnor, säger Emma Heikensten, strategisk analytiker i SEB, och som projektlett framtagandet av utbildningen.