Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Ekosystemet för entreprenörskap präglas av manliga stereotyper

En ung man med teknikbakgrund som behöver riskkapital för att växa snabbt. Det är stereotypen av en bolagsgrundare och den präglar ekosystemet för entreprenörskap. Det menar Kristina Söderberg, som arbetar med riskkapitalinvesteringar på SEB. Hon vill bredda bilden av var man hittar framtidens stjärnentreprenörer.

Kristina Söderberg har arbetat med riskkapital sedan 2010. Först inom SEB Venture Capital och sedan ett år tillbaka inom SEB Greentech VC, bankens enhet för att investera riskkapital i grön teknik.

Genom mer än ett decennium i riskkapitalvärlden är hon väl förtrogen med det ekosystem för entreprenörskap och inkubatorer som är uppbyggt för att stötta tillväxtföretag i tidiga faser. Det är ett landskap som till stor del är manligt präglat.

Enligt siffror från Europeiska Investeringsbanken gick bara 1 procent av riskkapitalinvesteringarna i Europa till kvinnliga grundare under 2021. För Sverige ser bilden likadan ut. Detta trots att statistiken visar att företag som drivs av kvinnor i genomsnitt ger högre avkastning.

Kristina Söderberg, Investment Manager at SEB Greentech VC.
Kristina Söderberg, Investment Manager at SEB Greentech VC.

Stereotyper

Kristina Söderberg menar att siffrorna avspeglar det faktum att det historiskt har funnits fler manliga än kvinnliga entreprenörer, samt att manliga grundare till en högre grad har sökt riskkapital. Nu börjar det växa fram fler initiativ för att stötta kvinnors entreprenörskap och lyfta fram kvinnliga förebilder, men ekosystemet är fortfarande anpassat efter den manliga stereotypen, menar hon.

– Ekosystemet av inkubatorer och den support som ges till bolag i tidig fas är i stor utsträckning byggt för vad som passar en ung man med bakgrund från teknisk högskola. Man utgår från att grundaren har teknisk kompetens och stöttar med kunskap om tillväxt, kommersialisering, affärsmodeller med mera.

För att uppnå förändring krävs att entreprenörssystemet blir bättre på att upptäcka och stötta entreprenörer med annan typ av bakgrund än den traditionella. Här kan det i stället handla om att stötta kvinnliga entreprenörer med teknisk kompetens och kravställning från teknikkonsulter, menar hon.

Kristina Söderberg framhåller också att synen på risktagande skiljer sig beroende på vem man är och var man befinner sig i livet. Förutsättningarna ser annorlunda ut om du är en ung nyexaminerad man än om du är en ensamstående mamma i 40-årsåldern. Bägge kan vara lika väl lämpade för entreprenörskap. Det är stereotypen som behöver justeras.

– Det är heller inte alla bolag som ska ha riskkapital. Det är kanske smartare att behålla ägandet, växa långsamt och sedan ta in riskkapital för att få skjuts på verksamheten i ett senare skede, säger hon.

Investerar i grön teknik

SEB Greentech VC bildades 2020 och består av ett team på fyra investeringsansvariga och en analytiker varav två kvinnor och tre män. De har hittills investerat i sju bolag, alla med manliga grundarteam.

– Vårt investeringsområde präglas av hårdvara och avancerad teknik. Många av grundarna är civilingenjörer och flera har forskarbakgrund, områden som historiskt dominerats av män men det saknas absolut inte kvinnor, än mindre bland de yngre. Vi har fullt upp med att ta hand om pågående investeringar och stötta existerande portföljbolag, men, med det sagt skulle jag vilja göra mer för att nå ut till kvinnliga entreprenörer. Jag är övertygad om att det kommer krävas riktade insatser för att nå fler kvinnliga grundare, Därför har jag engagerat mig i sådana nätverk, säger hon.   

Jobbar med mångfald i styrelser och ledningsgrupper

SEB Greentech jobbar också aktivt för att öka mångfalden i portföljbolagen. 

– Vi tror väldigt starkt på diversifierade team och verkar för mångfald både i styrelser och organisation. En av de saker vi tittar på i vår genomlysning inför en investering är vilka planer företaget har för att öka mångfalden. Om ett manligt grundarteam inte ens förstår frågan är det en varningssignal, säger hon.

I styrelsen för de portföljbolag som Kristina Söderberg ansvarar för finns det två till tre kvinnliga styrelsemedlemmar.

Fakta: Detta är SEB Greentech

SEB Greentech är en enhet inom SEB som bidrar till en hållbar omställning genom att investera i företag som utvecklar lösningar för att förbättra utnyttjandet av naturresurser, samt minska negativa ekologiska effekter. Det inbegriper bland annat förnybar energi, cirkulära affärsmodeller och avfallshantering;