Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Multi Management

Multi Management fokuserar på att skapa helhetslösningar för kunder med behov som sträcker sig längre än enskilda produkter eller tillgångsslag. Teamet bedriver aktiv förvaltning av blandportföljer med fokus på tillgångsallokering, fondurval och portföljkonstruktion. Teamet är också ansvarigt för att producera SEB Investment Managements gemensamma syn på tillgångsallokering; SEB House View.

Vår investeringsprocess baseras på fundamental analys och gedigen erfarenhet, med kvantitativt stöd inom såväl portföljkonstruktion som screening och analys.

Viktiga delar i investeringsprocessen:

  • En dynamisk allokering mellan de olika tillgångsslagen beroende på marknadsuppfattning
  • Tematiska aktieinvesteringar
  • Val av fonder och fondförvaltare i syfte att skapa välbalanserade portföljer

Sammantaget leder detta till väldiversifierade portföljer där en dynamisk allokeringsprocess i kombination med mer långsiktiga tematiska investeringar, skapar goda förutsättningar att generera en bra riskjusterad avkastning i olika marknadsförhållanden.

Teamet

Portföljförvaltningsteamet - som finns både i Sverige, Finland och Danmark - har förutom marknadsexpertis också lokal expertis för att skapa skräddarsydda lösningar för lokala marknadsförhållanden och kundbehov. Vidare finns även expertis inom de lokala tillgångsslagen tack vare närheten till respektive lokala marknad. Våra team finns nära SEB:s kunder och är rustade för att på ett sunt men flexibelt sätt möta våra investerares behov av helhetslösningar.


SEB Investment Management AB är ett helägt dotterbolag till Skandinaviska Enskilda Banken AB. Fondbolaget bildades den 19 maj 1978 och har sitt huvudkontor i Stockholm med organisationsnummer 556197-3719.