Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Private Equity

SEB Private Equity investerar kapital för externa institutioners räkning, såsom stiftelser och pensionsfonder. I dag är vi en ledande global private equity-investerare med bas i Norden.

Vi fokuserar på att investera i och utveckla bolag operationellt och strategiskt tillsammans med entreprenörer och ledningsgrupper. 

Genom vårt fokus har vi byggt upp ett välintegrerat och erfaret team med kompetens att identifiera de bästa investeringsmöjligheterna och skapa långsiktigt värde i portföljbolagen för våra investerare. Vi förvaltar ett kapital på cirka 4 mdr USD för våra kunders räkning som investeras i Norden och globalt. Vi skiljer oss från andra private equity-bolag genom att vi investerar direkt i majoritetsägda bolag i Norden, direkt tillsammans med utvalda partners globalt och indirekt via etablerade partnerskap. Denna flexibla investeringsstrategi gör att vi kan agera snabbt utifrån marknadsförändringar och effektivt säkra de möjligheter som uppkommer.


SEB Investment Management AB är ett helägt dotterbolag till Skandinaviska Enskilda Banken AB. Fondbolaget bildades den 19 maj 1978 och har sitt huvudkontor i Stockholm med organisationsnummer 556197-3719.