Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB:s House View

SEB House View-teamet beslutar om tillgångsallokeringssynen för SEB Asset Management AB. Det avgör med andra ord hur mycket fondbolaget rekommenderar att allokera till de olika tillgångsslagen som till exempel aktier och statsobligationer.

Teamet producerar olika publikationer:

  • SEB House View huvudpublikation
  • White papers på olika allokeringsteman
  • Chartpaket

Kontakta oss

Om du har några frågor om våra publikationer, vänligen kontakta SEB House View-teamet.


SEB Investment Management AB är ett helägt dotterbolag till Skandinaviska Enskilda Banken AB. Fondbolaget bildades den 19 maj 1978 och har sitt huvudkontor i Stockholm med organisationsnummer 556197-3719.