Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Våra medarbetare motverkar brott

Riskmedvetenheten bland våra medarbetare är av avgörande betydelse för bankens brottsbekämpning. Det är de anställda som har möjligheten att först upptäcka och spåra oegentligheter.

Vi tillför kontinuerligt resurser till detta område. Det handlar om utbildning av våra medarbetare, information till kunderna, samt om att utveckla och investera i ny teknik, öka kundkännedomen genom att förbättra processerna för know-your-customer (KYC) och utveckla och förbättra övervakningen av transaktioner.

I arbetet med att utveckla system och rutiner för att upptäcka exempelvis avvikande transaktioner och bedrägeriförsök inom banken är det kompetensen bland våra medarbetare som är den främsta tillgången. Därför tillhandahåller SEB interna utbildningar, vilka bland annat består av digitala utbildningspaket med tillhörande arbetsmaterial.

Fyra digitala utbildningspass är obligatoriska för samtliga anställda:

  • bankens uppförandekod, inklusive arbete mot korruption
  • arbetet mot penningtvätt
  • förebyggande av bedrägerier
  • cybersäkerhet.

Alla nya medarbetare måste genomgå dessa utbildningar under anställningens första tre månader. Därefter måste medarbetarna genomgå och komplettera utbildningen vart tredje år. Utbildningen i cybersäkerhet måste medarbetarna genomgå varje år.