Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Åtgärder mot penningtvätt

Bild på kollegor som arbetar framför datorer.

Penningtvätt är den olagliga process genom vilken kriminella försöker få det att se ut som att pengar som förtjänats på olagligt vis tycks vara legalt förtjänade. Detta utgör ett hot inte bara mot banker och hela det finansiella systemet utan även mot demokratin och samhället i stort.

Att motverka penningtvätt är av högsta prioritet för SEB och har varit så under lång tid. Då brottsligheten konstant försöker hitta nya vägar att utnyttja det finansiella systemet, stärker och utvecklar vi kontinuerligt våra förmågor att förebygga, upptäcka och rapportera misstänkt penningtvätt och andra typer av finansiell brottslighet. Några av våra viktigaste åtgärder i detta arbete är en gedigen känn-din-kundprocess, effektiv transaktionsövervakning, utbildning av medarbetare, samarbete med andra banker, polisen och myndigheter, samt visselblåsarprocesser.

Känn din kund

Grundvalen i arbetet med att bekämpa penningtvätt är en gedigen känn-din-kund-process (know-your-customer eller KYC). Vi följer EU:s regelverk vad gäller AML (anti-money laundering) och KYC. Vi tillämpar också förstärkt försiktighet eller due diligence för kunder, produkter och länder där det finns en förhöjd risk för att banken utnyttjas för penningtvätt eller terrorismfinansiering. Vi tillför kontinuerligt resurser inom detta område och förbättrar våra känn-din-kundprocesser.    

Transaktionsövervakning

En annan viktig del i vår kamp mot penningtvätt, terrorismfinansiering och andra typer av finansiell brottslighet är transaktionsövervakning. Vi hanterar miljarder transaktioner varje år, och har rigorösa system, rutiner och processer på plats för att identifiera och uppmärksamma oss på avvikelser och mönster som kan kräva ytterligare åtgärder. Om misstanke om penningtvätt uppstår rapporterar vi dessa transaktioner till finanspolisen i de länder där vi verkar.

Vi stärker och utvecklar kontinuerligt våra system, rutiner och processer inom detta område, till exempel genom att investera i ny teknologi såsom AI.  

Utbildning

Kunskap bland våra medarbetare är en annan viktig del av våra insatser för att förhindra finansiell brottslighet. SEB erbjuder olika utbildningar för våra anställda, inklusive ett paket med e-utbildning, filmer och arbetsmaterial. Fyra digitala utbildningstillfällen är obligatoriska för alla medarbetare – uppförandekod (vilket inkluderar arbete mot korruption), AML, förebyggande av bedrägerier, och cybersäkerhet. Alla nya medarbetare måste fullfölja dessa utbildningstillfällen under de tre första månaderna av sin anställning. Befintliga medarbetare behöver genomgå dessa vart tredje år.    

Samarbete

Penningtvätt och annan finansiell brottslighet är ett problem för hela samhället och ingen bank kan bekämpa detta ensam. Vi behöver därför utöka samarbetet mellan banker, polis, myndigheter och länder. Vi gör detta genom förbättrad informationsdelning och på andra sätt för att stärka hela samhällets motståndskraft mot finansiell brottslighet.

SEB ingår i SAMLIT (the Swedish Anti-Money Laundering Intelligence Task Force), vilket är ett samarbete mellan svenska banker och Polismyndigheten som syftar till att förbättra förmågan att identifiera och motverka penningtvätt och organiserad brottslighet genom utökad informationsdelning. SAMLIT verkar också för förändringar av lagar och regelverk, vilka till stor del fortfarande förhindrar utbyte av information.