Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

SEB Korts styrelse och verkställande direktör

Verkställande direktör, styrelseledamot

Mads Krumhardt Enggren

Styrelseledamot, ordförande

Mats Torstendahl

Övriga styrelseledamöter

Per-Anders Cleve
Mika Burman Götz
Mats Holmström
Nina Korfu-Pedersen
Christina Persson-Kankainen, arbetstagarrepresentant
Stefan Dahlberg, arbetstagarrepresentant
Ganime Sahin, arbetstagarrepresentant, suppleant

Verkställande ledning

SEB Kort har en verkställande ledning som består av chefer för de olika enheterna inom bolaget. Verkställande direktören tillsätter verkställande ledningen i samråd med styrelsens ordförande.

Mats Torstendahl