Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB Korts styrelse och verkställande direktör

Verkställande direktör, styrelseledamot

Mads Krumhardt Enggren

Styrelseledamot, ordförande

Mats Torstendahl

Övriga styrelseledamöter

Per-Anders Cleve
Mika Burman Götz
Mats Holmström
Nina Korfu-Pedersen
Christina Persson-Kankainen, arbetstagarrepresentant
Stefan Dahlberg, arbetstagarrepresentant
Ganime Sahin, arbetstagarrepresentant, suppleant

Verkställande ledning

SEB Kort har en verkställande ledning som består av chefer för de olika enheterna inom bolaget. Verkställande direktören tillsätter verkställande ledningen i samråd med styrelsens ordförande.

Mats Torstendahl