Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Om Investment Management

SEB Investment Management AB  är ett helägt dotterbolag till Skandinaviska Enskilda Banken AB, med huvudkontor i Stockholm.

SEB Investment Management har Finansinspektionens tillstånd att bedriva fondverksamhet (enligt Lagen om värdepappersfonder och Lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder), diskretionär portföljförvaltning samt investeringsrådgivning avseende finansiella instrument.

SEB IM AB anlitar SEB för utförandet av delar av verksamheten såsom fondbolagets andelsägarregister, regelefterlevnad, personaladministration, IT-tjänster med mera. Delar av fondadministrationen, som till exempel fondernas kurssättning, utförs av Bank of New York Mellon. Fondbolaget har även uppdragsavtal med SEB för distribution och marknadsföring av fonder. Förvaltningen av vissa av fonderna är utlagd till externa samarbetspartner.

SEB IM AB är medlem i Fondbolagens Förening och följer därmed "Svensk kod för fondbolag".

Kontakta oss

Maila tills oss på investmentmanagement@seb.se

Om du inte är nöjd

Om du känner dig missnöjd, eller om du tycker att något inte har gått rätt till, ber vi dig kontakta oss. 

Kontakta oss genom vårt formulär på seb.se


SEB Investment Management AB är ett helägt dotterbolag till Skandinaviska Enskilda Banken AB. Fondbolaget bildades den 19 maj 1978 och har sitt huvudkontor i Stockholm med organisationsnummer 556197-3719.