Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB Investment Management

Som en av Nordens största kapitalförvaltare är det vårt ansvar att investera hållbart. En central del av vårt hållbarhetsarbete är vårt aktiva ägarskap där vi genom dialog, röstning och valberedningsarbete kan påverka bolag i en mer hållbar riktning.

Vi förvaltar 758 miljarder kronor (*Data per 31/12/2023) genom våra över 150 fonder.

Vi vänder oss till såväl privatkunder som institutionella investerare och erbjuder allt ifrån breda lösningar till nischfonder i tillgångsslag som aktier, räntor, hedgefonder, råvaror och private equity.

Vi har höga ambitioner med vårt hållbarhetsarbete och arbetar ständigt med att förbättra och utveckla vårt arbete. Vårt mål är att hela vårt samlade förvaltade kapital ska vara placerat koldioxidneutralt år 2040.

Nyckeltal

150
fonder för privatpersoner och institutionella investerare
758 md
kronor under förvaltning per den 31 december 2023
2040
Året då hela vårt samlade kapital är placerat koldioxidneutralt

SEB Investment Management AB har Finansinspektionens tillstånd att bedriva fondverksamhet (enligt Lagen om värdepappersfonder och Lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder), diskretionär portföljförvaltning samt investeringsrådgivning för finansiella instrument.

SEB Investment Management AB anlitar SEB för utförandet av delar av verksamheten, det vill säga att sköta bolagets redovisning, personaladministration, IT-driften med mera. Delar av fondadministrationen, som till exempel fondernas kurssättning, utförs av Bank of New York Mellon som även för andelsägarregistret. SEB Investment Management AB har även uppdragsavtal med SEB för distribution och marknadsföring av fonder. Förvaltningen av vissa av fonderna är utlagd till externa samarbetspartner.

SEB Investment Management AB är medlem i Fondbolagens Förening och följer därmed "Svensk kod för fondbolag".

Våra senaste nyheter

Kontakta oss

Om du inte är nöjd

Om du känner dig missnöjd, eller om du tycker att något inte har gått rätt till, ber vi dig kontakta oss. 

Kontakta oss genom vårt formulär på seb.se


SEB Investment Management AB är ett helägt dotterbolag till Skandinaviska Enskilda Banken AB. Fondbolaget bildades den 19 maj 1978 och har sitt huvudkontor i Stockholm med organisationsnummer 556197-3719.