Vårt förhållningssätt

På SEB är vi engagerade i att stödja våra kunder i deras arbete med att övergå till hållbara lösningar. Vi stöder en omvandling för att möta intressenternas behov och förväntningar och göra det bland annat genom att positivt bidra till FN:s hållbara utvecklingsmål, SDG.

Dessa mål har satt den globala agendan för nationer, företag och samhällen om hur aktörer kan ta sig an de stora utmaningarna i vår tid, att uppnå en hållbar ekonomisk tillväxt, social integration och att skydda miljön.  Läs mer om SEB och SDG-målen här.

Vår ambition

Hållbarhet för oss innebär att vi tar ansvar för hur vi bedriver vår verksamhet, hur det påverkar våra kunder, anställda, aktieägare och samhället i stort. Vår verksamhet ska bygga på god etik och god styrning, långsiktiga relationer och engagerade medarbetare som lever efter SEB:s värderingar, och som strävar efter enkelhet och öppenhet. 

 

Vi vill vara en förebild inom hållbarhet i finansbranschen.  För att uppnå detta fokuserar vi på:

  • Hållbar finansiering – vi ökar andelen finansiering för positiv påverkan och påverkar kundernas hållbarhetsfokus positivt.
  • Hållbara investeringar – vi har ett heltäckande och konkurrenskraftigt erbjudande där miljö-, sociala och styrningsrelaterade aspekter är fullt integrerade i alla investeringsprocesser.
  • Innovation och entreprenörskap – vi stöder innovation och entreprenörskap för att driva en hållbar ekonomisk utveckling och bidra till att skapa nya jobb och tillväxt i samhället.

  • Ansvarsfull och proaktiv rådgivning – vi engagerar oss för att förstå våra kunders behov och önskemål vid övergången till ett mer hållbart samhälle. Detta möjliggörs av engagerade och kunniga medarbetare.

Vi strävar också efter att minska vår egen miljöpåverkan, i synnerhet våra koldioxidutsläpp, med 20 procent till år 2020.