Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Valberedning 2022

Enligt beslut av Skandinaviska Enskilda Banken ABs årsstämma ska ledamöter i valberedningen utses av de fyra till röstetalet största aktieägarna eller ägargrupperna i banken som önskar utse en representant. Namnen på ledamöterna ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman.

Valberedning för SEB utsedd

Valberedningen består av:

  • Petra Hedengran, Investor, ordförande
  • Magnus Billing, Alecta
  • Lars Heikensten, Trygg-Stiftelsen
  • Johan Sidenmark, AMF
  • Marcus Wallenberg, styrelsens ordförande, SEB

De aktieägare som utsett ledamöter till valberedningen, representerar tillsammans cirka 36,4 procent av röstetalet för samtliga aktier i banken.

SEB:s styrelse har utsett  Jesper Ovesen  att vara adjungerad ledamot av valberedningen.

Valberedningen har till uppgift att arbeta fram ett förslag till styrelse m.m. att läggas fram för beslut på årsstämman 2022. De frågor valberedningen ska behandla finns beskrivna på www.sebgroup.com/sv under rubriken ”Årsstämma”.

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan göra det med e-post till valberedning@seb.se eller med brev till Skandinaviska Enskilda Banken AB, Valberedningen, Att: Ulf Thornander, KA1, 106 40 Stockholm, senast måndagen den 10 januari 2022.