Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Årsstämma 2021

Årsstämma för Skandinaviska Enskilda Banken har hållits tisdagen den 30 mars 2021.

SEB:s styrelseordförande, VD och chefsekonom i aktieägarsändningen från den 24 mars

På grund av covid-19-pandemin och de restriktioner som införts för att förhindra smittspridning har styrelsen i banken beslutat att årsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående och att aktieägarna före stämman ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt bara genom att rösta på förhand, s.k. poströstning.

Aktieägarna kommer att ha möjlighet att inför årsstämman ställa frågor skriftligen. Dessa frågor ska vara SEB tillhanda senast den 20 mars 2021 och kommer att besvaras senast den 25 mars 2021. SEB kommer att genomföra en webbsändning med styrelseordförande, verkställande direktör och extern revisor kl 14:00 den 24 mars 2021 på den här webbsidan. I webbsändningen kommer ordföranden och den verkställande direktören bland annat att ge sin syn på året som har gått och ge svar på inkommande frågor från aktieägare och reflektera om andra aktuella frågor för SEB och bankens kunder. 

Ytterligare information om poströstning finns i kallelsen till årsstämman och i själva formuläret för poströstning.