Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Valberedning inför årsstämman 2019

Enligt beslut av Skandinaviska Enskilda Banken ABs årsstämma ska ledamöter i valberedningen utses av de fyra till röstetalet största aktieägarna eller ägargrupperna i banken som önskar utse en representant. Namnen på ledamöterna ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman.

Årsstämma i Skandinaviska Enskilda Banken AB(publ) kommer att hållas tisdagen den 26 mars 2019.

Valberedningen består av:

Petra Hedengran, Investor AB, ordförande
Magnus Billing, Alecta
Lars Heikensten, Trygg-Stiftelsen
Anders Oscarsson, AMF 
Marcus Wallenberg, styrelsens ordförande, SEB

De aktieägare som utsett ledamöter till valberedningen, representerar tillsammans cirka 37,2 procent av röstetalet för samtliga aktier i banken per den 31 augusti 2018.

SEB:s styrelse har utsett Tomas Nicolin att vara adjungerad ledamot av valberedningen.

Valberedningen har till uppgift att arbeta fram ett förslag till styrelse m.m. att läggas fram för beslut på årsstämman 2019. De frågor valberedningen ska behandla finns beskrivna på www.sebgroup.com/sv under rubriken "Årsstämma".

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan göra det med e-post till valberedning@seb.se eller med brev till Skandinaviska Enskilda Banken AB(publ), Valberedningen, Att: Ulf Thornander, KA1, 106 40 Stockholm, senast tisdagen den 8 januari 2019.