Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Valberedning 2018

Enligt beslut av Skandinaviska Enskilda Banken ABs årsstämma ska ledamöter i valberedningen utses av de fyra till röstetalet största aktieägarna eller ägargrupperna i banken som önskar utse en representant. Namnen på ledamöterna ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman.

Årsstämma för SEB kommer att hållas måndagen den 26 mars 2018.

Valberedningen består av:
Petra Hedengran, Investor, ordförande
Magnus Billing, Alecta
Lars Heikensten, Trygg-Stiftelsen
Javiera Ragnartz, AMF Försäkring och Fonder
Marcus Wallenberg, styrelsens ordförande, SEB

Valberedningens sammansättning offentliggjordes den 14 september 2017.

De aktieägare som utsett ledamöter till valberedningen, representerar tillsammans cirka 36,5 procent av röstetalet för samtliga aktier i banken.

SEB:s styrelse har utsett Tomas Nicolin att vara adjungerad ledamot av valberedningen.

Valberedningen ska arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman 2018 för beslut:

  • stämmoordförande,
  • antal styrelseledamöter,
  • styrelse,
  • styrelseordförande,
  • styrelsearvode fördelat på ledamöterna samt ersättning för kommittéarbete,
  • arvode för revisorn och
  • revisor.

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan göra det med e-post till valberedning@seb.se eller med brev till Skandinaviska Enskilda Banken AB, Valberedningen, Att: Ulf Thornander, KA1, 106 40 Stockholm, senast fredagen den 5 januari 2018.