Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Valberedning inför årsstämman 2017

Enligt beslut av Skandinaviska Enskilda Bankens årsstämma ska ledamöter i valberedningen utses av de fyra till röstetalet största aktieägarna eller ägargrupperna i banken som önskar utse en representant. Namnen på ledamöterna ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman.

Årsstämma för Skandinaviska Enskilda Banken kommer att hållas tisdagen den 28 mars 2017.

Den 18 november 2016 meddelades en ändring i valberedningens sammansättning. Se pressmeddelandet här: Ändringar i valberedningen för SEB

Valberedningen består av:

Petra Hedengran, Investor, ordförande

Magnus Billing, Alecta

Lars Heikensten, Trygg-Stiftelsen

Lars-Åke Bokenberger, AMF Försäkring och Fonder

Marcus Wallenberg, styrelsens ordförande, SEB

Valberedningens sammansättning offentliggjordes den 12 september 2016.

De aktieägare som utsett ledamöter till valberedningen, representerar tillsammans cirka 38,2 procent av röstetalet för samtliga aktier i banken.

SEB:s styrelse har utsett Urban Jansson att vara adjungerad ledamot av valberedningen.

Valberedningen ska arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman 2017 för beslut:

  • stämmoordförande,
  • antal styrelseledamöter,
  • styrelse,
  • styrelseordförande,
  • styrelsearvode fördelat på ledamöterna samt ersättning för kommittéarbete,
  • arvode för revisorn och
  • revisor.

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan göra det med e-post till valberedning@seb.se eller med brev till Skandinaviska Enskilda Banken AB, Valberedningen, Att: Ulf Thornander, KA1, 106 40 Stockholm, senast den 5 januari 2017.