Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Valberedning 2015

Enligt beslut av Skandinaviska Enskilda Bankens årsstämma ska ledamöter i valberedningen utses av de fyra till röstetalet största aktieägarna eller ägargrupperna i banken som önskar utse en representant. Namnen på ledamöterna ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman.

Årsstämma för Skandinaviska Enskilda Banken kommer att hållas onsdagen den 25 mars 2015.

Valberedningen består av:
Petra Hedengran, Investor, ordförande
William af Sandeberg, Trygg-Stiftelsen
Staffan Grefbäck, Alecta
Peder Hasslev, AMF Försäkringar och Fonder
Marcus Wallenberg, styrelsens ordförande, SEB

Valberedningens sammansättning offentliggjordes den 22 september 2014.

De aktieägare som utsett ledamöter till valberedningen, representerar tillsammans cirka 36 procent av röstetalet för samtliga aktier i banken.

SEB:s styrelse har utsett Urban Jansson att vara adjungerad ledamot av valberedningen. Valberedningen ska arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman 2015 för beslut:

  • stämmoordförande
  • antal styrelseledamöter
  • styrelse
  • styrelseordförande
  • styrelsearvoden fördelat på ledamöterna samt ersättning för kommittéarbete
  • arvode för revisorn
  • revisor

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan göra det med e-mail till valberedning@seb.se eller med brev till Skandinaviska Enskilda Banken AB, Valberedningen, Att: Ulf Thornander, KA1, 106 40 Stockholm, senast den 7 januari 2015.