Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Valberedning inför årsstämma 2014

Enligt beslut av Skandinaviska Enskilda Bankens årsstämma ska ledamöter i valberedningen utses av de fyra till röstetalet största aktieägarna eller ägargrupperna i banken som önskar utse en representant. Namnen på ledamöterna ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman.

Årsstämma för Skandinaviska Enskilda Banken kommer att hållas tisdagen den 25 mars 2014.

Valberedningen består av:

Petra Hedengran, Investor, ordförande
William af Sandeberg, Trygg-Stiftelsen
Staffan Grefbäck, Alecta
Hans Wibom, Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse
Marcus Wallenberg, styrelsens ordförande, SEB

Valberedningens sammansättning offentliggjordes den 24 september 2013.

De aktieägare som utsett ledamöter till valberedningen, representerar tillsammans cirka 34,9 procent av röstetalet för samtliga aktier i banken.

SEB:s styrelse har utsett Urban Jansson att vara adjungerad ledamot av valberedningen.

Valberedningen ska arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman 2014 för beslut:

  • stämmoordförande,
  • antal styrelseledamöter,
  • styrelse,
  • styrelseordförande,
  • styrelsearvoden fördelat på ledamöterna samt ersättning för kommittéarbete,
  • arvode för revisorn och
  • revisor.

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan göra det med e-mail till valberedning@seb.se eller med brev till Skandinaviska Enskilda Banken AB, Valberedningen, Att: Ulf Thornander, KA1, 106 40 Stockholm, senast den 7 januari 2014.