Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Vi tävlar inte utan jobbar tillsammans mot våra mål

Först kändes det som att jag inte kunde någonting alls jämfört med mina erfarna kollegor. Men, med starkt stöd från resten av teamet kom jag snabbt in i rollen. Den viktigaste insikten var att vi inte tävlar sinsemellan utan jobbar tillsammans mot våra mål och därför hjälper varandra. Det säger Fredrik Gerdin Börjesson, som deltog i SEB:s techprogram 2020/2021.

Vad var det som gjorde att du sökte till SEB:s program?

– Dels hade jag goda intryck från SEB vid karriärmässor under universitetstiden, dels fick jag en positiv bild från en kompis som tidigare gått det internationella traineeprogrammet. Men, mest av allt handlade det om rollbeskrivningen i sig. Den roll som jag senare kom att anta var nära knuten till mina masterstudier och min masteruppsats. Arbetsuppgifterna inom programmering överlappade på vissa håll till och med sådant jag hade tänkt syssla med på fritiden.

– Det var också lockande att få mjukstarta arbetslivet tillsammans med andra traineer, att få genomgå flera lärorika utbildningar och bli upplärd om SEB:s organisation. Det bästa med gemenskapen inom programmet är att man inte behöver känna sig ensam under gröngölingsfasen och att det alltid finns någon att diskutera sina tvivelaktiga kodrader med när klockan ringer för kaffepaus.

Hur fungerade programmet?

– Som "techare" fick vi lära oss många av de mjuka färdigheter som banken har identifierat som särskilt viktiga. Det gjorde vi genom att delta i både interna och externa föreläsningar och workshoppar med stort fokus på diskussioner och kunskapsdelning.

– SEB:s hackaton var också en givande del av programmet. Där för man samman deltagare från olika områden i en tävling för att tillsammans ta fram prototyper till nya produkter, som sedan faktisk implementeras. För att bygga upp samspelet mellan deltagarna i tech- och traineeprogrammen deltog vi också i en business challenge där vi fick arbeta med att lösa reella utmaningar inom utvalda områden.

– Allt detta skedde i kombination med att vi också fick tid till lärande under eget ansvar, en för mig högt uppskattad tid där jag kunde spendera tid på att utveckla mina kunskaper inom C++ och andra tekniker som används inom avdelningen.

Är det något som har överraskad?

– Ja, att vi fick så stort ansvar redan under de första veckorna. När jag kom direkt från universitetet låg det nära till hands att tänka att jag inte kunde något alls av det jag skulle jobba med. Särskilt när jag jämförde sig med de seniora i teamet. Men, med starkt stöd från teammedlemmarna kom jag snart att inse att jag inte alls var hopplöst förlorad – åtminstone inte permanent.

– Jag insåg också tidigt hur stor vikt banken lägger vid kontinuerligt lärande, till exempel vid SEB:s School Start som man möts av i augusti/september. Här får du tillgång till stora resurser både internt och externt för att du ska kunna lära dig om ny teknik och mjuka färdigheter inför framtidens utmaningar. Själv har jag strax efter programmet slut gått en extern kurs i förberedelse för nya projekt, något som inte vore möjligt om det inte vore för de investeringar som görs i medarbetarna hos SEB.

Vad är ditt råd till andra som funderar på att söka en plats i tech- eller traineeprogrammet?

– Det är att söka även om du inte tror att du har alla kvalifikationer exempelvis om ett visst programmeringsspråk. Du kanske är kunnig inom andra språk som kan vara väldigt fördelaktiga och viktiga för avdelningen.

– Ge inte upp även om processen kan verka väldigt lång och utmattande. Ta ett steg i taget och se till att utnyttja det stöd och den hjälp vid frågor som du kan få av de ansvariga och din blivande chef. Kanske kan du fråga vänner och bekanta som går eller har gått programmet om tips.