Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Vi får bygga något från grunden och driva förändring

Emelie Magnusson

2018 grundades SEB:s innovationsstudio SEBx, med syftet att utforska nya affärsmodeller och djupdyka i den allra senaste tekniken. Inom SEBx skapades en ny plattform med fokus på Banking-as-a-Service (BaaS). I samband med att SEB fick sin första externa kund under 2022 valde man sedan att lyfta ur konceptet till en egen affärsenhet - SEB Embedded, som idag består av ett team på cirka 130 personer, berättar Emelie Magnusson, Deputy Head och Chief Product Officer. 

Fortsätter att utforska

– Inom ramen för SEBx hade vi möjlighet att utforska idén om en ny bankplattform, som visade sig ha väldigt bra affärspotential. På SEB Embedded kan vi nu rikta in oss på en specifik del av marknaden för att skala produkten, där jag i rollen som Deputy Head och CPO ansvarar för produkt och sälj. Det inkluderar både själva tekniken men även den kommersiella biten i de olika produktteamen. 

– Just nu går det väldigt fort i utvecklingen, vilket jag framför allt tror är till vår fördel. Men våra möjligheter är också starkt beroende av vår förmåga att anpassa oss till dessa nya förändringar. Det finns ingen blueprint på marknaden, så det pågår fortfarande en hel del research och utforskande. Att bygga något helt nytt är både utmanande men också väldigt motiverande eftersom vi driver förändring och är först ut med att göra detta bland storbankerna i Norden. Vi får också djupdyka i tekniken då vi bygger alla våra tjänster i Google Cloud och jobbar bland annat med Java, Spring Boot, BigQuery, Vertex AI och Looker. Sedan har vi också olika partnerskap, exempelvis med Thought Machine och Enfuce för CoreLedger respektive card processing. 

Teamet på SEB Embedded

– Det bästa med att jobba på SEB Embedded är utan tvekan teamet. Jag har jobbat på banken sedan 2010 men har aldrig tidigare varit i en kontext där man jobbar nära människor med så diversifierade bakgrunder och kompetenser. Vårt team består av alla möjliga roller som behövs för att bygga och drifta en bankplattform - allt ifrån webbutvecklare och dataanalytiker till ingenjörer och arkitekter. Det gör att man får ett väldigt stort utbyte, får nya perspektiv och har möjlighet att lära sig om alla möjliga saker, framför allt då vi arbetar tvärfunktionellt. Därför skulle jag säga att ödmjukhet och nyfikenhet är ganska genomgående, och ett bra sätt att beskriva teamet på. 

Vad är målbilden för framtiden? 

– Just nu är vi i produktion och har också en första extern kund. Vi har fått väldigt mycket kundförfrågningar, vilket är roligt, men samtidigt har vi tyvärr inte möjlighet att träffa alla som hör av sig eftersom vi fortfarande inte har en helt färdig produkt. Fokuset under den kommande tiden ligger därför på att fortsätta bygga produkten och hitta fler värdefulla funktioner för att stärka vårt kärnerbjudande och sedan expandera. Vår ambition för 2030 är att vi ska vara den ledande Banking-as-a-Service leverantören i Europa. Det handlar framför allt om att vara de som erbjuder bäst kvalitet inom ramen för detta, och att på riktigt kunna skapa förändring för de företag som vill erbjuda sina kunder finansiella tjänster. På så sätt kan vi även skapa bättre kundupplevelser för alla konsumenter.