Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Therese Jergmar, chef för Third Party Governance

Therese Jergmar började jobba på SEB 1998, och har sedan dess haft många olika roller inom allt från tech till merchant banking. Men efter en tid på banken kände hon att det var dags för förändring, och sökte sig därför till andra arbetsgivare. Bara några år senare, i 2020, var hon dock tillbaka på SEB, och jobbar nu som Head of Third Party Governance.

Vad innebär Third Party Governance?

– Inom SEB använder vi leverantörer till väldigt mycket, både för att kunna leverera till våra kunder men även internt för att våra medarbetare ska kunna utföra sitt dagliga arbete. Third Party Governance är ett team som arbetar just med frågor som rör legala krav och Vendor Management, det vill säga leverantörsstyrning från de företag som levererar olika tjänster och lösningar till banken. Det kan innefatta allt ifrån papper och pennor till systemlösningar från Microsoft. Mitt team arbetar dock framför allt med de större, globala leverantörer som utgör högre risk och påverkar hela banken. 

– När man arbetar med dessa leverantörer tillkommer det enormt mycket krav, framför allt från myndigheter men även internt. Det finns till exempel krav på rapportering och att minska risker samt riktlinjer för former, processer och styrning. Alla dessa krav hjälper vi till att stötta organisationen med, och finns med i hela processen från start till slut. En stor del av vårt arbete på Third Party Governance handlar därför om att kontinuerligt följa upp leverantörerna, monitorera dem och minimera eventuella risker. 

Hur arbetar ni för att bygga starka relationer med dessa leverantörer? 

– Inom teamet brukar vi ofta säga “know your vendor”, vilket betonar vikten av att vårda de relationer vi har med våra leverantörer. Det är något som vi aktivt arbetar med för att minimera risker och samtidigt få olika processer att gå både snabbare och smidigare. Genom att ha kontinuerlig dialog med våra leverantörer vet vi alltid vad som är på gång, vad som ska hända, och framförallt vet vi kontaktvägar om något skulle ske. Då är vi bara ett telefonsamtal bort och kan snabbt få hjälp, support eller vägledning. 

–  Eftersom dessa relationer är så kritiska för banken har vi alltid en vendor governance-struktur där vi skriftligt avtalar om hur relationerna med våra leverantörer ska se ut. Vi tydliggör ansvarsområden och konkretiserar vilka krav som finns från båda parter, och hur man ska arbeta för att möta dessa. På så sätt bygger relationerna alltid på en sorts ömsesidighet. 

Ständigt lärande

– Det händer hela tiden nya saker som kan komma att påverka sättet vi arbetar på, och även relationerna som vi har till våra leverantörer. Det kan till exempel handla om nya krav på regelverk eller en förändrad marknad. Därför är det jätteviktigt att vi alltid håller oss uppdaterade och försöker anpassa oss efter dessa förändringar, i stället för att bara hänvisa till det som varit. Och på SEB finns verkligen möjligheten att lära sig nytt. Miljön är väldigt dynamisk, vi har en fantastisk utbildningsportal och framför allt har vi kollegor med en otrolig kompetens. Att ha en lärande kultur på arbetsplatsen gör stor skillnad – man kan utvecklas i sin roll, känner aldrig att man står still och har samtidigt en enorm möjlighet att påverka och ta eget ansvar. Det är nog en av anledningarna till varför många stannar kvar inom banken, och helt klart ett skäl till varför jag valde att komma tillbaka till SEB.