Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Arbetet vi gör är kritiskt för bankens överlevnad

Intresset för IT ledde Sara Bäckner hela vägen till Skottland, där hon studerade datasäkerhet och forensik. När hon sedan flyttade tillbaka till Sverige jobbade hon under fyra år som säkerhetsanalytiker innan hon började på SEB i september 2022. Här har hon rollen som Information Security Officer inom Computer Security Incident Response Team (CSIRT). Teamet, som idag består av sex personer, hör till en större säkerhetsavdelning som kallas Operation Security Center.

– CSIRT är ett så kallat “blue team” vilket innebär att vi framför allt arbetar med att hantera och förebygga olika incidenter som rör IT-säkerhet. Men, vi arbetar också med många andra frågor som är säkerhetsrelaterade, och det kan vara väldigt högt och lågt. Vår grupp hanterar till exempel ärenden som är relaterade till phishing, frågor som kommer från användare, eller larm från olika system. Ibland samarbetar vi också med andra grupper för att se till att mer övergripande säkerhetsfrågor blir lösta. Så, arbetet är väldigt varierat och det kan alltid komma upp något nytt under veckans gång som du inte har räknat med, förklarar Sara Bäckner.

Ständigt lärande

– IT-säkerhet är ett väldigt brett område som hela tiden förändras i takt med att det kommer nya tekniker. Varje teknik innebär nya risker och hot som man tidigare inte stött på, så det är väldigt viktigt att man hela tiden håller sig uppdaterad. Det som var nytt förra året blir snabbt gammalt och det finns egentligen inget slut på hur mycket man faktiskt kan lära sig. När det finns tid brukar jag därför plugga upp särskilda kunskaper, eller försöka lära mig något helt nytt. Det är väldigt roligt att få den möjligheten, och det är till och med något som vi i teamet uppmuntras till att göra, vilket jag uppskattar supermycket, säger Sara.

Vad är det bästa med ditt jobb?

– Jag brukar ibland beskriva jobbet som ett detektivarbete - du gräver i loggarna men måste samtidigt ha en helhetsbild av vad det är som faktiskt har hänt. Ibland jobbar man själv på ett ärende, och ibland inom teamet. Då har alla olika pusselbitar som man sen behöver lägga ihop, och det är riktigt spännande. Man känner verkligen att man gör skillnad på riktigt. Oavsett vilken division man jobbar på kommer man inte undan dessa frågor som faktiskt påverkar alla på banken. Det räcker bara med ett dataintrång, eller en säkerhetsincident, för att banken ska tappa förtroende. Arbetet vi gör är därför kritiskt för att skydda både kunder och anställda, men också för bankens överlevnad i helhet.

– Teamet och kulturen är också något jag uppskattar med att jobba på SEB. Att vara ung kvinna i den här branschen kan i vissa situationer kännas avskräckande, framför allt när man känner att man kanske inte passar in i stereotypen av någon som jobbar med just IT-säkerhet. Men i mitt team, där jag faktiskt är ensam tjej, har det aldrig varit ett problem då vi har en väldigt öppen och lättsam jargong. Men det är fortfarande viktigt att vi får bort fördomen av att man måste vara på ett visst sätt för att jobba med IT. Det räcker egentligen bara med att du har ett intresse för området, och det hoppas jag kunna visa andra, berättar Sara.